DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ WOLKEROVA POKRAČUJE

22.05.2020 09:07

V souladu s metodickým dokumentem MŠMT a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví pokračuje domácí vzdělávání žáků tzv. speciálních tříd (tříd zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona) až do 30.6.2020:

ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Distanční forma výuky = vzdělávání na dálku se týká všech žáků ZŠ Wolkerova, kteří jsou vzděláváni ve třídách I.D a II. D. Třídní učitelé i nadále zajišťují vzdělávácí aktivity domluvenou komunikační formou (e-mail, SMS, telefonický pohovor).

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně jedenkrát týdně – zpravidla v pondělí a realizovány dle požadavku vyučujících. Učební materiál je zasílán třídním učitelem. Průběžné hodnocení probíhá formativně prostřednictvím poskytnuté zpětné vazby žákem a jeho zákonným zástupcem.

V případě organizačních změn při vzdělávání žáků speciálních tříd ZŠ Wolkerova vás budeme informovat. Sledujte prosím webové stránky školy ZŠ TGM Bílovec. V. Wolf Kvitová, vedoucí učitelka pracoviště

Výsledek obrázku pro obrázek bárta simpsona (With images) | Bart ...Základní a Mateřská škola Mendelova | DOMÁCÍ VÝUKA