DNY PREVENCE

24.10.2019 07:09

Předprázdninové pondělí a úterý se v sedmých i osmých třídách neslo v duchu projektových dnů. Ty byly zaměřeny na prevenci rizikových jevů.

Formou interaktivních prožitkových technik byly s žáky probrány problémy ve vzájemných vztazích, problematika šikany i možnosti jejího řešení. V osmých třídách byl navíc probrán problém kyberšikany, rizik elektronické komunikace a nebezpečí sextingu. Vše ve čtyřhodinových blocích za účasti třídních učitelů a pracovníků Poradny pro primární prevenci v Ostravě.

Cílem aktivit bylo pozitivně posunout vzájemnou komunikaci mezi žáky, naučit žáky respektu a toleranci a také předcházet vzniku šikany a kyberšikany.

 

Mgr. G. Paskerová, metodik prevence