Distanční výuka žáků ZŠ Wolkerova

01.11.2020 13:48

Od pondělí 2.11. přecházejí na dálkovou výuku kvůli koronavirové epidemii také speciální školy.

U ZŠ a MŠ TGM Bílovec se nové vládní opatření týká dvou speciálních tříd odloučeného pracoviště ZŠ Wolkerova 911, tedy 13 žáků třídy I. a II. D. Aktuálně budou žáci vzděláváni v domácím prostředí na základě přímé i nepřímé komunikace s vyučujícími, kteří předají potřebné učební podklady k týdennímu zpracování s následnou zpětnou vazbou.

Víme, jak je při vzdělávání žáků se se speciálními vzdělávacími potřebami důležitá individuální péče a podpora, vysvětlení, názor, manipulace...Věříme, že vývoj epidemie nebude dlouhodoběji bránit navrácení vzdělávání žáků do denního režimu výuky a že se ve školních lavicích se žáky s mentálním postižením znovu v osobním kontaktu setkáme. Dálková forma výuky je pro tyto žáky náročná, jejich individuální vzdělávací schopnosti a možnosti vyžadují speciálně pedagogický přístup, což v domácím prostředí těžko nalézají. Přesto nezoufejme, ale doufejme.V. Wolf Kvitová, výchovný poradce ZŠ Wolkerova