Distanční výuka žáků ZŠ Wolkerova při ZŠ TGM

15.03.2021 12:59

Od 1.3.se v důsledku vládních opatření také naši žáci speciálních tříd vzdělávají v domácím prostředí formou distanční výuky:

- zadáváváme činnosti k výuce všech předmětů prostřednictvím e-mail komunikace i možnosti dostupných sociálních sítí, příp. formou SMS

- jsme k dispozici našim žákům v čase od 8.00 – 13.30 hodin pro vysvětlení učiva, nápomoc s plněním úkolů, s pochopením zádání...

- redukujeme učební materiál pro samostatnou práci v domácím prostředí s ohledem na individuální vzdělávací možnosti každého žáka

- respektujeme zdravotní znevýhodnění žáků s mentálním postižením a s tím související mírou snížené schopnosti k samostatnému učení žáka

- hodnotíme zvolené zpracované učební materiály, které žáci – rodiče zasílají vyučujícím v daném termínu zpět

- upřednostňujeme při zadávání ročníkových vzdělávacích činností jednoduchost, strukturu, praktičnost, názornost, přiměřenost...

- motivujeme nadále i na dálku žáky k učení v domácím prostředí zejména formou slovního hodnocení v dostupném online konktatu  V. Wolf Kvitová