DEVÁŤÁCI VE SVĚTĚ TECHNIKY

29.05.2019 08:41

Dne 22. května navštívili žáci 9. tříd v rámci projektu MAP Svět techniky v Ostravě. Byli rozděleni do tří vzdělávacích programů zaměřených na chemii, fyziku a matematiku. Žáci, kteří se zúčastnili programu Pr.V.K.Y, si prostřednictvím různých experimentů oživili orientaci v periodické soustavě prvků. V programu s názvem Záhada jaderné elektrárny se žáci seznámili s principem fungování jaderné elektrárny a naučili se měřit radiaci. Poslední program ínávorfiŠ) otevřel žákům dveře do světa šifer. Seznámili se s historií utajovaných zpráv, naučili se využívat dvojkovou soustavu nebo si zkusili rozluštit utajenou zprávu a najít poklad. Všechny tři programy nám zpestřily výuku přírodovědných předmětů a obohatily nás o spoustu nových zajímavostí a nápadů. Fotografie viz fotogalerie.

 

Ing. I. Meluzinová, Mgr. G. Paskerová