DEN ZEMĚ VE 4. A - SPOLUPRÁCE S HÁJENKOU POKRAČUJE

26.04.2022 14:45

Již před několika lety jsme zahájili spolupráci se sdružením Hájenka z Kopřivnice. Ani letos nás jimi připravovaný program v rámci ozdravného pobytu nezklamal, a tak není divu, že naše spolupráce pokračuje. V rámci Dne země jsme přivítali jednoho ze členů sdružení, Petra Arnošta, který pro děti 4. A připravil projektový den zaměřený na enviromentální výchovu.

 Započal aktivitou ve třídě - malováním dřevěných holubiček, kterým děti vyrobily papírová křídla, přidaly šňůrku na pověšení a takto vyrobenou dekoraci si odnesly domů. Následovala aktivita na školním hřišti, kde byly děti rozděleny do skupin. Každá skupina obdržela stavebnici a návod pro montáž ptačí budky. Tady se ukázalo, jak jsou děti šikovné a manuálně zručné. Budky sestavily a natřely.  Den byl ukončen procházkou k Bílovecké přehradě, kde děti určovaly stáří stromů.

Dětem se výroba budek povedla a velmi je to bavilo. Přispěly tak k ochraně životního prostředí a jejich budky najdou v přírodě své uplatnění.

Celý projektový den byl financován z výzvy Šablony III.

Mgr. G. Paskerová, Mgr. I. Bilíková