Den s Policií ČR

03.06.2022 11:08

Ve čtvrtek 2. června 2022 se naši žáci ZŠ Wolkerova zúčastnili preventivního programu Policie ČR. Akce probíhala venku na školním hřišti. Policisté nás na úvod pohybově probrali krátkou rozcvičkou, pak následovala beseda na téma chodec, cyklista jako účastníci silničního provozu a základy bezpečnosti.

Následně se policisté u žáků zaměřili na jejich znalost zásad bezpečného chování při kontaktu s cizí osobou.  Připomněli, jaká nebezpečí a nástrahy na ně mohou čekat na ulici nebo v okolí domova, prověřovali, jak by v případě nebezpečí žáci reagovali. Policisté nastínili různé rizikové situace a žáci si vyzkoušeli, jak se správně zachovat.

Žáci se dozvěděli zajímavosti z policejních činností, vyzkoušeli si obléct policejní výstroj, měli na rukou pouta, zkusili si alkohol test a test na přítomnost drog v těle, nesměla chybět prohlídka policejního vozidla. Policistům děkujeme za přínosnou informativní akci a vstřícný přístup k našim žákům se speciálně vzdělávacími potřebami.  L. Výtisková