DEN PREVENCE V SEDMÝCH TŘÍDÁCH

31.05.2021 13:05

První týden nástupu všech žáků do škol jsme využily k realizaci projektového dne v sedmých třídách. Téma bylo jasné. Distanční výuka versus prezenční. S jakými nástrahami a nebezpečími se mohou při těchto formách výuky žáci setkat?

Formou interaktivních prožitkových technik byly s žáky probrány problémy ve vzájemných vztazích, problematika šikany i možnosti jejího řešení. Zmíněn byl také problém kyberšikany a rizik elektronické komunikace. Vše ve čtyřhodinových blocích za účasti třídních učitelek a pracovníků Poradny pro primární prevenci v Ostravě.

Cílem aktivit bylo pozitivně posunout vzájemnou komunikaci mezi žáky, naučit je respektu a toleranci a také předcházet vzniku šikany a kyberšikany.

Sami žáci po dlouhé distanční výuce tuto aktivitu uvítali a hodnotili kladně.

I.Meyerová, G. Paskerová, tř. učitelky