DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

12.12.2019 19:49

Dne 10. prosince se otevřely brány naší školy všem, kteří chtěli nahlédnout do jejích prostor. V rámci Dne otevřených dveří jsme za doprovodu našich žáků zpřístupnili široké veřejnosti celou budovu, a to i včetně nově vybavených speciálních učeben.

Hned u vchodu čekalo rodiče vzácné a dle jejich výrazů i nečekané přivítání – dramatický kroužek Odřivousek pro ně nacvičil uvítání přímo pohádkové. Naši herci pak byli všem hostům k dispozici po celou dobu akce jako průvodci a rádci, ale také jako zpestření celé akce.

Letošní ročník Dne otevřených dveří jsme pojali velmi obsáhle – nejen, že jsme rodičům a jejich dětem názorně předvedli, jakými netradičními metodami ve výuce pracujeme, ale prezentovali jsme i kroužky, které naše škola nabízí – Badatelský kroužek či Deskové hry. Kromě těchto činností jsme návštěvníkům opět připravili tvořivé dílny, kde si mohli vyrobit krásné vánoční ozdoby a přání. Úderem 16. hodiny se naší školou rozezněl zpěv koled, které nacvičili žáci 1. stupně se svými vyučujícími, a u této příležitosti paní ředitelka slavnostně rozsvítila vánoční strom a popřála nám krásné svátky a úspěšný nový rok.

Novinkou pro tento rok jistě byla soutěž O nejkrásnější vánoční dekoraci. V rámci této soutěže vyrobili žáci každé třídy jednu vánoční dekoraci, kterou umístili v přízemí naší školy pod náhodně zvoleným soutěžním číslem. Všichni, kdo do naší školy zavítali, tak měli možnost ohodnotit vybranou dekoraci vhozením zlaté rolničky, jež symbolizovala jeden hlas, do hlasovacích sklenic. A jak soutěž dopadla? Za každý stupeň jsme vybrali jednu třídu s nejvíce vhozenými rolničkami. Z prvního stupně vyhrála třída 3. A a z druhého stupně získala nejvíce hlasů třída 6. B. Gratulujeme!

Díky podpoře SRPŠ si mohli návštěvníci svůj pobyt v naší škole zpříjemnit výbornými jablečnými záviny, vánočním punčem či šálkem lahodné kávy a během toho si prohlédnout výstavu výrobků našich žáků či pestrou galerii našich akcí a projektů umístěnou v prostorách u družiny.

Děkuji všem žákům za jejich krásné výrobky, za andělský zpěv i za vytvoření příjemné vánoční atmosféry. Zároveň děkuji všem vyučujícím, vychovatelkám družiny a vedení školy za podporu a pomoc při organizaci. A v neposlední řadě také SRPŠ a vedení města Bílovec za finanční podporu, díky níž byla tato akce opět zdarma.

Momentky ve fotogalerii

Za vyučující 1. a 2. stupně a vychovatelky družiny Mgr. Lenka Hořínová