CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

01.03.2018 10:12

Čtyři odvážlivci z 9. tříd se zapojili do školního kola chemické olympiády. Tato olympiáda patří k těm obávanějším – zahrnuje totiž nejen teoretické a praktické znalosti, ale i početní dovednosti a logickou úvahu. Všichni čtyři řešitelé se s nelehkými úlohami obstojně poprali a výsledek je následující:

1. místo: Robin Melcher (9.B)

2. místo: Adéla Honová (9.B)

3. místo: Daniela Paskerová(9.B)

4. místo: Simona Jasaňová (9.A)

Všem žákům děkuji za účast a vzornou přípravu na soutěž.

Ing. I.Meluzinová