ČESKÁ REBUPLIKA V KOSTCE – 10. setkání školního klubu

05.02.2020 14:41

Pravidla vzdělávací hry od ALBI.

Hráč si vybere z hracího boxu 1 kartu a po dobu 10 vteřin se snaží zapamatovat její obsah. Ten je uveden ilustrací a slovním popisem. Vyměřený čas k zapamatování obsahu určují přesýpací hodiny. Poté hráč otočí kartu a snaží se odpovědět na všechny otázky. Pravidla uvádějí, že pokud hráč odpoví správně na všechny otázky, je karta jeho. Otázek ke kartičce je celkem 8. Odpovědět správně na všechny položené otázky je vcelku dosti náročné, zvláště pro naše žáky. Proto jsme upravili v první hrané fázi herní pravidlo tak, že hráč získává kartičku, odpoví-li alespoň na 1 otázku správně. Při hře lze použít také osmistěnnou kostku. Hozené číslo 1–8 pak určuje hráči otázku, kterou má ke kartičce odpovědět. Hra na svých 70 kartách rozvíjí pozornost, čtenářské dovednosti, porozumění čtenému, procvičuje paměť a vědomosti z oblasti zeměpisu, dějepisu, literatury, přírodovědy, výchovy k občanství, výtvarného umění ad. Obrázková strana hrací karty je velmi pěkně graficky ztvárněna, obrázky posilují schopnost obsah si snadněji zapamatovat. V. Wolf Kvitová, ved. šk. klubu