CELÉ ČESKO ZPÍVALO KOLEDY

19.12.2018 08:18

Naše pěvecké sbory Koťata a Allegro přispěly k vánoční atmosféře našeho města. Společně s ostatními bíloveckými sbory a dechovým souborem Rozmarýnka rozezněly večerní zámecké nádvoří lidovými koledami i populárními vánočními písněmi.

A zase jsou Vánoce o něco blíž…

 

Děkujeme sborům za reprezentaci školy.

Mgr. A. Pilichová, Mgr. L. Hořínová