Březen, duben

03.05.2019 07:37

( vlevo nahoře)

Musilová Marie (5. B) – nejlepší řešitelka 5. tříd soutěž Matematický klokan

Čechová Dorota (8. A) – REPREZENTACE ŠKOLY – Odznak všestrannosti olympijských vítězů - 2. místo

Kondrčíková Denisa (8. A) – REPREZENTACE ŠKOLY – Odznak všestrannosti olympijských vítězů - 3.

místo

Zajíčková Marcela (8. A) – REPREZENTACE ŠKOLY - Odznak všestrannosti olympijských vítězů - 1.

místo

(dole)

Fabián Daniel – (2. A) - nejlepší řešitel 2. tříd soutěž Matematický klokan

Otáhalová Ema (5. B) – REPREZENTACE ŠKOLY – 1. místo v soutěži HAVE FUN WITH ENGLISH –

Studénka

Dosoudil Lukáš (3. A) - nejlepší řešitel 3. tříd soutěž Matematický klokan

Novák Filip – (4. A) - nejlepší řešitel 4. tříd soutěž Matematický klokan

 

v době focení nepřítomna:

Davidová Nela (5. B) - REPREZENTACE ŠKOLY – 1. místo v soutěži HAVE FUN WITH ENGLISH – Studénka

Seklová Anděla (5. A) - nejlepší řešitelka 5. tříd soutěž Matematický klokan