BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

03.02.2017 08:25

I v letošním školním roce se žáci 6. -9. tříd zapojili do biologické olympiády. Letošní téma. „Detektivem v přírodě“, nebylo vůbec jednoduché Žáci museli nastudovat dlouhý, ale zajímavý studijní text, ve kterém se dozvěděli, jakými detaily se liší stopy různých živočichů, co obsahují vývržky jednotlivých druhů ptáků, jak hlodavci ohlodávají oříšky nebo co se děje pod kůrou stromů. Po náročném testu absolvovali poznávací část různých druhů rostlin i živočichů. Na závěr si vyzkoušeli praktickou úlohu, kdy mladší žáci sestavovali těla živočichů, starší žáci pozorovali reakce hornin, skořápek a ulit v kyselém prostředí. Výsledky biologické olympiády jsou následující:

Kategorie žáků 6. a 7. tříd:

1. místo: Marek Stanovský, 6. B

2. místo: Kristýna Havlíčková, 6. B

3. místo: Šimon Juchelka, 7. A

Kategorie žáků 8. a 9. tříd:

1. místo: Vilma Bzonková, 8. B

2. místo: Eva Hájková, 9. B

3. místo: Hana Richtárová, 9. B

Všem výhercům gratulujeme a Markovi s Vilmou přejeme mnoho úspěchu v okresním kole.

Ing. I. Meluzinová, Mgr. J. Gábová