Beseda

15.04.2016 13:17

Dne 15.dubna 2016 proběhla na ZŠ Wolkerova beseda se zástupcem PČR OO Bílovec - nprap. Lukášem Smudou. Téma znělo "Bezpečnost a pravidla silničního provozu". Akce se zúčastnily všechny děti školy. V první části besedy byl žákům vysvětlen rozdíl mezi policií státní a městskou, dále se pak rozebírala témata týkající se bezpečnosti na cestách. V druhé části již byly otázky obsahově různorodější. Žáky beseda zaujala, aktivně se zapojovali, debatovali, poskytla dětem nové poznatky a informace.

                                                                           Mgr. I.Bzonková