Beseda žáků se starostou města

09.03.2016 19:47

Dne 8.3. se žáci 6., 7, 9. ročníku ZŠW setkali na radnici s panem starostou. Beseda tematicky odpovídala aktuálně probíranému učivu předmětu Výchova k občanství - naše město Bílovec. Po úvodním seznámení s prostředím radnice a vzájemném představení se pokládali žáci své dotazy.  Ty si ve škole společně s vyučujícím připravili, panu starostovi je sami předčítali. Otázky pro pana starostu se dotýkaly různých témat, můžete posoudit sami:

1. Co znamená místostarostka uvolněná - místostarostka neuvolněná?

2. Jaké zaměstnání jste měl před tím, než jste se stal starostou?

3. Jako starosta města máte na webových stránkách napsáno, že máte na starost bezpečnost a infrakstrukturu města, co to znamená?

4. Plánujete v našem městě postavit venkovní koupaliště, nebo klidně i krytý bazén? Mamka říkala, že kdysi v Bílovci koupaliště bylo.

5. Co bude v budově knihovny na ul. Ostravské, když je teď nově přemístěná na naměstí?

6. Kdo je radní, spočítali jsme , že jsou tři radní v seznamu Rady města Bílovce. O čem radní rozhodují?

7. Co vás na práci starosty těší a baví, co vám naopak dělá starosti?

8. Kolik obyvatel má Bílovec bez okolních vesnic, kolik obyvatel má Bílovec i s vesnicemi?

9. Plánujete vybudování nového skateparku, který byl dříve na ulici Tovární?

10. Proč jsou v Bílovci kamery a k čemu vám nejvíce pomáhají?

11. Plánujete něco pro zvířata, třeba jako psí útulek?

12. Co se vám dosud ve vaší práci nejvíce vydařilo, s čím jste spokojen?

13. Víte, kolik roku má nejstarší občan Bílovce?

14.  Proč se městská policie Bílovec stará taky o pořádek v Bílovci a Velkých Albrechticích, kdyyž ty vesnice nespadají k našemu městu?

15. Co bude v budově bývalé školní jídelny na Ostravské ulici naproti přechodu pro chodce?

16. Kdybyste mohl jako starosta navrhnout a vymyslet dopravní značku pro Bílovec, jak by vypadala?

17. Co vás v poslední době hodně rozesmálo?

18.  Jak po pracovní době odpočíváte nebo relaxujete?

 Děkujeme panu starostovi za vstřícnost při plánování společného setkání, poskytnuté informace, zodpovězené otázky a příjemně vytvořenou atmosféru,

                                                                                                 V. Wolf Kvitová