BESEDA S PAMĚTNÍKEM

30.11.2018 08:35

Příběhy Bezpráví opět na scéně. V rámci projektu Jeden svět na školách jsme pro 9. ročníky uspořádali promítání filmu a besedu s pamětníkem. Letošní ročník byl zaměřen na období únoru 1948, možná pro starší ročníky známějším pod názvem Vítězný únor. Svou přítomností nás poctil Mgr. Zdeněk Kuchta. Bývalý pedagog a kronikář města Bílovce, jenž velmi poutavě vyprávěl o životě v Bílovci během vlády komunistické strany. Na vlastních zážitcích dokázal žákům přiblížit atmosféru doby. Věřím, že nejen díky dokumentům, ale i díky očitému svědectví byla historie pro deváťáky něčím opravdovým.

Mgr. Jana Swaczynová