BADATELSKÝ KLUB

22.06.2021 19:27

V pokračujících badatelských lekcích jsme využili krásného počasí a vydali se několikrát k Bílovecké přehradě. Zde si mladí badatelé kladli spoustu zajímavých otázek:

„Mohou chemické látky poškodit peří vodních ptáků? Co se s nimi potom stane?“

„Proč se vodoměrka nepotopí? Jak je možné, že se udrží na vodní hladině?“

„ Co se stane s ulitou, když ji ponořím do octu? Z čeho je vlastně vytvořena?“

Odpovědi na své otázky našli žáci pomocí jednoduchých pokusů viz fotogalerie.

Ing. I. Meluzinová, Mgr. P. Vavříčková