BADATELSKÝ KLUB

13.12.2020 19:53

Na začátku školního roku byla pro všechny zájemce o přírodní vědy zahájena činnost Badatelského klubu. Žáci prostřednictvím zajímavých pokusů a pozorování poznávají přírodu a snaží se jí lépe porozumět. Jsou zároveň také vedeni k rozvoji kritického myšlení a argumentaci. Vyzkoušeli si už řadu nejrůznějších chemických pokusů založených na termickém rozkladu organických látek nebo rozklad barev na principu chromatografie. Čas ale netrávíme pouze ve škole. Někdy spojíme naše bádání příjemnou procházkou, třeba k bílovecké přehradě. Fotografie viz fotogalerie.

Ing. I. Meluzinová, Mgr. P. Vavříčková