BADATELSKÝ KLUB - ROZLOUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI

29.06.2021 13:33

Poslední badatelskou lekci jsme věnovali práci s mikroskopy. Žáci pozorovali a zakreslovali si mikroorganismy, které objevili ve vlastnoručně odebraných vzorcích z Bílovecké přehrady. Zároveň měli příležitost prozkoumat trvalé preparáty, a seznámit se tak blíže se stavbou těla členovců. Na závěr také zhodnotili, jak se jim badatelská výuka v průběhu školního roku líbila:

„Líbilo se mi, jak jsme dělali sopky. Určitě budu chodit i příští rok.“

„Hodně mi prospívá chození a čistý vzduch. Určitě budu chodit zase, protože mě moc baví pokusy.“

„Moc se mi líbilo, jak jsme dělali pokusy s barvami a balonky. A jak jsme chodili ven.“

„Bylo to super, těším se na další rok!“

Děkujeme všem mladým badatelům za spolupráci a budeme se v příštím školním roce těšit na viděnou.

Ing. I.Meluzinová, Mgr. P. Vavříčková