BADATELSKÝ KLUB NETRADIČNĚ

23.09.2021 20:33

S charakteristikou barev a jejich vlivem na lidskou psychiku se seznámily děti z badatelského klubu v netradiční lekci. Vzájemně sdíleli své poznatky, jak zvládat stresovou zátěž a jak relaxovat, což je na začátku pocovidového“ roku obzvlášť důležité. Sami si také vyrobili antistresové pomůcky a vyzkoušeli techniky relaxace. 

Ing. I.Meluzinová