AKCE KAŠTANY zaslouží pochvalu!

31.10.2012 08:14

Rádi bychom vás seznámili s průběhem naší celoškolní akce VELKÉ KAŠTANOBRANÍ.
Všem, kteří se aktivně do podzimní záchrany kaštanovníků zapojili, patří velký dík. Pomohli dobré věci, přispěli finanční částkou 1134,-Kč „našemu tygrovi“ a v neposlední řadě neseděli jen tak se založenýma rukama doma za pecí, ale vyrazili do terénu a sbírali! Těší nás, že se zapojila i veřejnost.

A které třídy byly nejlepšími záchranáři kaštanovníků?

1. místo 9.A – 288 kg
2. místo 4.A - 87 kg
3. místo 3.A- 66 kg
4. místo 1.A - 64kg.

Nasbírali jsme celkem 872 kg mokrých kaštanů, usušených jsme předali 560 kg. Pomáhaly velmi aktivně i malé dětičky z naší školky na Wolkerově ulici a nasbíraly neuvěřitelných 268 kg!!!

Nejlepším sběračem se stal Vít Takáč z 9. A., nasbíral 87,5 KG.

Žáci 9.A, Mgr. Miroslava Valášková a Eliška Richtárová