3.setkání školního klubu DESKOVÝCH HER s hrou MIKÁDO

27.11.2019 14:12

Hra MIKÁDO – dovednostní hra až 6 pro hráčů, která je vhodná pro děti od 5 let.

Společenská hra MIKÁDO se skládá z 41 tyčinek, každá barva má jiné bodové hodnocení (celkem 170 bodů). Tyčinky jsou zhruba 15 cm dlouhé a jsou vyrobeny ze dřeva, případná plastová úprava tyčinek je barevně odlišena na: 1x bílá, 5x zelená, 5x modrá, 15x žlutá, 15x červená. Jednotlivé barvy jsou odlišně bodově hodnoceny.

Základní pravidla hry: 1. Tyčinky sevřete do dlaně, pěst máte opřenou o stůl a rychlým rozevřením je nechte kolmo ke stolu volně spadnout – v kruhu se rozprostřou po stole. 2. Hráči pak vytahují tyčinky tak, aby se žádná jiná nepohnula. Nápověda – zkuste při hře zmáčknout hrot odebírané tyčinky, a tím ji nadzvednout a vzít. Pokud při vytahování dojde k pohnutí kterékoliv jiné tyčinky, ve hře pokračuje další hráč. 3. Hra končí rozebráním všech tyčinek. Vyhrává hráč, kterému se podaří nasbírat tyčinky s největším bodovým součtem. Počet kol si mohou určit hráči sami, i když se obvykle hraje na 5 kol.

Hra rozvíjí soustředění, trpělivost, zručnost a jemnou motoriku, i početní dovednosti. Sčítání bodů sice žáky baví méně, ale vzájemně se kontrolují nebo si pomáhají :). A to je super.  V. Wolf Kvitová