2. setkání školního klubu DESKOVÝCH HER

21.11.2019 13:30

Na druhém setkání školního klubu společenských her se žáci seznámili s karetní hrou UNO pro 2–10 hráčů. Hra je velmi podobná karetní hře Prší, ale hraje se speciálním balíčkem 108 karet. Mezi nimi je 100 karet rozdělených do čtyř barev (červená, žlutá, modrá, zelená). V každé barvě je 25 karet, z toho 19 číselných (označených číslicemi 0 až 9), 2 akční karty „táhni 2“, 2 akční karty „obrácení“ a 2 akční karty „skok“. Mezi zbývajícími 8 kartami jsou 4 „divoké karty“ a 4 „divoké karty: táhni 4“. Na školním klubu se žáci seznámili se základním principem hry bez možných variací. Mimo specifika akčních a významových karet je pro průběh hry zajímavostí, že jestliže hráč zahrál svou předposlední kartu, musí říci slovo „Uno“ ještě předtím, než se zahraná karta dotkne odhazovací hromádky. Tím upozorní ostatní, že mu na ruce zbývá poslední karta. Pokud na to zapomene, někdo jiný si toho všimne a řekne „Uno“ dříve, než další hráč začne svůj tah a hráč musí za trest táhnout 2 karty. Vítězem hry se stává hráč, který se jako první zbaví všech karet. Ten získává tolik bodů, kolik bodů mají celkem karty, které ostatním hráčům zůstaly v rukou. Při bodování se sčítají vítězi číselné hodnoty karet, akční karty „táhni 2“, „obrácení“ a „skok“ jsou za 20 bodů, „divoké karty“ a „divoké karty: táhni 4“ jsou za 50 bodů. Celkovým vítězem se stává hráč, který jako první získá 500 bodů. Alternativou v konečném bodování je přičítat každému hráči body za karty, které mu zůstaly v ruce. Hraje se pak do chvíle, než někdo získá stanovený počet bodů, příp. lze i toto pravidlo k vítězství upravit dle potřeby skupiny hráčů. Z průběhu hry bylo vidět, že UNO může bavit všechny věkové kategorie - děti i dospělé. Určitě doporučujeme k vyzkoušení a třeba i k zakoupení jako formu malého vánočního překvapení.  V. Wolf Kvitová