12., 13. setkání školního klubu Deskových her

27.02.2020 11:19

V tomto týdnu proběhla dvě setkání školního klubu. Vyzkoušeli jsme si novou hru s názvem PEXESO PRO UŠI, postřehovou hru GRABOLO a také vzdělávací hru Cortex "MOZKOVNU", která vyzývá k souboji mozkové závity hráčů.

Pexeso pro uši procvičuje sluchové vnímání (citlivos sluchu, rozlišování zvuků, sluchovou paměť) i pozornost hráče. Princip hry spočívá v zapamatování si určitých zvuků a získání co největšího počtu párů dvou krychliček, které vydávají stejný zvuk. Zkusili jsme všechny tři popsané varianty a musím říct, že to nebylo úplně snadné. Zpárování zvukových krychliček rozmístěných na stole bylo celkem obtížným úkolem pro nás všechny.

Posřehová hra GRABOLO je dynamickou zábavou, úkolem je co nejrychleji získat kartu s kombinací barvy a obrázku podle hodu kostkami (jedna kostka s obrázky, druhá kostka s barvami). Procvičuje postřeh, rychlé reagování, zrakové vnímání.

Mozkovna Cortex procvičuje logické myšlení, paměť, postřeh, ale ale také schopnost rozpoznávat předměty podle hmatu nebo schopnost řešit úkoly pod časovým tlakem. Těšíme se na další setkání, kde si zahrajeme další nové deskové hry. V. Wolf Kvitová, ved. šk. klubu