Informace pro strávníky:

Obědy se dováži ze školní jídelny ZŠ Komenského v Bílovci. Výdej obědů probíhá ve výdejně od 11.00 do 13.45 hodin.

Stravné je možno platit dvěma způsoby:

  1. hotově - vždy poslední dva pracovní dny v měsíci na následující měsic v čase 6°° - 10°°
  2. inkasem z účtu

 

Návod pro přihlášení strávníka:

Jméno = číslo čipu

Heslo = první počáteční písmeno jména a příjmení a číslo jeho čipu.

Heslo si můžete při přihlášení do e-stravy změnit dle vlastního uvážení. 

 

Příklad:  

Jan Novák, čip 1020 bude mít heslo jn1020. 

 

Odhlášení:

Odhlašuje se den předem do 11.30 hodin - pouze přes portál e- strava

 

Výběr ze dvou jídel:

Druhé jídlo je na výběr pouze v úterý, středu a čtvrtek. Přihlašuje se dva dny předem do 12.00 hodin pouze přes internetový portál e-strava.

 

Upozornění:

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. se v zařízeních školního stravování uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů pouze v době jejich pobytu ve škole.

První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možno si odebrat oběd do jídlonosiče (Vyhl. 107/2005 o školním stravování, § 4).

Pro ostatní dny nemoci je nutno žáka odhlásit, nebo odebírat oběd za plnou cenu ( 64,- Kč).

 

Ceny obědů:

 
Věk strávníka    cena
6 - 10 let 27,-
11 - 14 let 29,-
15 a více let 30,-

 

Dotazy volejte na tel. 725 942 946