Jídelna

 

informace pro strávníky:

Obědy se dováži ze školní jídelny ZŠ Komenského v Bílovci.Výdej obědů probíhá ve výdejně od 11.00 do 13.45 hodin.

Stravné je možno platit dvěma způsoby:

  1. hotově - vždy poslední dva pracovní dny v měsíci na následující měsic
  2. jednorázovým příkazem z vašeho účtu. Přihlásit se k bezhotovostní platbě můžete na tel. 739 310 470, nebo osobně u vedoucí jídelny

    PLATBA

    Na webových stránkách naší školy v odkazu " jídelna" bude vždy na konci měsíce umístěn seznam strávníků, částka, variabilní symbol a specifický symbol, které uvedete u vaší platby. Platí se na následující měsic. Pokud platba neproběhne do 5.dne daného měsíce, nebude strávníkovi vydán oběd. Plaťte pouze částku, která ]e uvedena u vašeho jména.

ODHLÁŠENÍ

    Odhlášené obědy se odečtou následující měsíc. Odhlašuje se den, předem do 12.00 hodin - telefonicky nebo osobně ve výdejně.

Výběr ze dvou jídel

Druhé jídlo je na výběr pouze v úterý, středu a čtvrtek. Přihlašuje se dva dny předem do 12.00 hodin pouze přes internetový

portál e-strava (odkaz jídelna).

Strávník se přihlásí podle návodu:

    Jméno je číslo čipu

    Heslo pro každého strávníka je: první počáteční písmeno jména a příjmení a číslo jeho čipu bez počátečních nul.

    Příklad:

    Jan Novák, čip 1020 bude mít heslo jn1020.

    Heslo si můžete při přihlášení do e-stravy změnit dle vlastního uvážení.

 

Upozornění

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. se v zařízeních školního stravování uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů pouze v době jejich pobytu ve škole.

První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možno si odebrat oběd do jídlonosiče (Vyhl. 107/2005 o školním stravování, § 4).

Pro ostatní dny nemoci je nutno žáka odhlásit, nebo odebírat oběd za plnou cenu ( 59,- Kč).

Odhlášky se provádějí na internetovém portálu e- strava, telefonicky na čísle 739 310 470, nebo osobně ve výdejně: Možno poslat i SMS.

    CENY OBĚDŮ

Věk strávníka    cena
6 - 10 let 27,-
11 - 14 let 29,-
15 a více let 30,-

Dotazy volejte na tel. 739 310 470

Údaje pro bankovní převody žáků

  

 Platební údaje na měsíc 

Částku zašlete nejpozději do 5. dne daného měsíce spolu s vaším variabilním symbolem, konstantním a specifickým symbolem na číslo účtu:

3000938801/0100