Jídelna

 

informace pro strávníky:

Obědy se dováži ze školní jídelny ZŠ Komenského v Bílovci.Výdej obědů probíhá ve výdejně od 11.00 do 13.45 hodin.

Stravné je možno platit dvěma způsoby:

  1. hotově - vždy poslední dva pracovní dny v měsíci na následující měsic v čase 6°° - 10°°
  2. inkasem z účtu

ODHLÁŠENÍ

 Odhlašuje se den předem do 11.30 hodin - pouze přes portál e- strava

Výběr ze dvou jídel

Druhé jídlo je na výběr pouze v úterý, středu a čtvrtek. Přihlašuje se dva dny předem do 12.00 hodin pouze přes internetový

portál e-strava (odkaz jídelna).

Strávník se přihlásí podle návodu:

 

    Jméno je číslo čipu

    Heslo pro každého strávníka je: první počáteční písmeno jména a příjmení a číslo jeho čipu.

    Příklad:

    Jan Novák, čip 1020 bude mít heslo jn1020.

    Heslo si můžete při přihlášení do e-stravy změnit dle vlastního uvážení.

 

Upozornění

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. se v zařízeních školního stravování uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů pouze v době jejich pobytu ve škole.

První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možno si odebrat oběd do jídlonosiče (Vyhl. 107/2005 o školním stravování, § 4).

Pro ostatní dny nemoci je nutno žáka odhlásit, nebo odebírat oběd za plnou cenu ( 64,- Kč).

    CENY OBĚDŮ

Věk strávníka    cena
6 - 10 let 27,-
11 - 14 let 29,-
15 a více let 30,-

Dotazy volejte na tel. 725 942 946