LYŽOVÁNÍ - VÝJEZD

Aktuality 2018/2019

EXKURZE DO ZOO OSTRAVA

05.12.2018 10:15
Posledního listopadového dne navštívili žáci 7. tříd ZOO Ostrava. Tentokrát byl cílem výukový program Sloní život, který se odehrál v samotném pavilonu slonů. Přítomnost nám tedy dělaly tři sloní samice - Johti, Vishesh a Rashmi a dva samečci – Maxim a malý Chandru. Dověděli jsme se, proč mají...

LETEM SVĚTEM OKOLÍM BÍLOVCE - 3. A a 5. B

30.11.2018 09:55
Dalším naším cílem v projektu Letem světem okolím Bílovce byla pekárna pana Illíka ve Lhotce. Rozhodli jsme se, že část cesty půjdeme pěšky. A při té příležitosti jsme navštívili Základní školu v Lubojatech. Paní učitelka Broskevičová nás školou provedla a za krásného počasí jsme vyrazili do...

BESEDA S PAMĚTNÍKEM

30.11.2018 08:35
Příběhy Bezpráví opět na scéně. V rámci projektu Jeden svět na školách jsme pro 9. ročníky uspořádali promítání filmu a besedu s pamětníkem. Letošní ročník byl zaměřen na období únoru 1948, možná pro starší ročníky známějším pod názvem Vítězný únor. Svou přítomností nás poctil Mgr. Zdeněk Kuchta....

PRVŇÁČCI V MUZEU

29.11.2018 13:34
21. listopadu navštívili prvňáčci historickou budovu bíloveckého muzea. Nejprve děti sestoupily do tajemného kouzelného sklepení a prohlédly si rodinu skřítků Picmochů. V podzemí se rovněž objevil pastýř Metůdek se svými ovečkami. V podkroví muzea si pak žáci povídali s paní Monikou Hořínkovou o...

SOUTĚŽ MLADÝCH ZOOLOGŮ V ZOO OSTRAVA

26.11.2018 08:24
Letošního ročníku vědomostní biologické soutěže v ostravské ZOO se zúčastnily čtyři pětičlenná družstva složená z vybraných žáků 8. a 9. tříd. Tématem soutěže byla Domestikace a česká a slovenská národní plemena. Otázky se týkaly domestikace obecně, historie domestikace, anatomie, chování, způsobu...

TURNAJ VE FLORBALU - STARŠÍ DÍVKY

22.11.2018 09:57
Dne 15. listopadu 2018 dívčí družstvo naší školy bojovalo na turnaji ve florbalu. Tým byl sestaven z žákyň osmých třídy – Marcely Zajíčkové, Nikoly Slezáčkové, Julie Vejrostkové, Simony Hájkové, Doroty Čechové, Elišky Molkové, Kristýny Havlíčkové, Markéty Pavelkové, Adriany Scholzové, Nely...

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR 2018-2019

21.11.2018 12:29
16 zájemců z 9. ročníků se i v letošním školním roce zúčastnilo školního kola soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Všichni soutěžící porovnali své znalosti ve vědomostním testu, který zahrnoval otázky z nejrůznějších oblastí chemie – od stavby atomu přes dělení směsí až po chemické...

Školní kolo dějepisné olympiády

21.11.2018 12:28
V úterý 13. 11. 2018 se sešla skupinka 16 nadšených milovníků historie z 8. a 9. ročníků. Přes obtížné zadání, se kterým se skvěle poprali všichni respondenti, vyšli vítězně žáci 8. B. Ti obsadili první čtyři místa. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Michal Sasín s 54 body a Ondřej...

ČTVRŤÁCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

20.11.2018 10:29
Ve středu 14. listopadu 2018 se vydala čtvrtá třída na dopravní hřiště do Příboru. V teoretické části jsme si připomněli dopravní značky, pravidla silničního provozu a správné vybavení jízdního kola. Praktická část se uskutečnila na dopravním hřišti, kde jsme své teoretické zkušenosti předvedli v...

BESEDA O MYSLIVOSTI

20.11.2018 10:25
Opět po roce nás navštívila paní Zuzana Vavrečková, maminka Toníčka z 2. A. Všichni jsme se na ni hodně těšili. Vyprávěla nám spoustu zajímavostí ze života v lese. Tímto jí chceme poděkovat a doufáme, že se za rok opět shledáme.        Mgr....
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Projekt "Za zdravím do přírody"

je spolufinancován ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během ozdravného pobytu projdou žáci 2. stupně ZŠ ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Milí rodiče a učitelé,

Jako každoročně na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru starého papíru pro třídní kolektivy. Letos ve spolupráci se Sdružením rodičů zavádíme novinku – za odměnu do ZOO pojedou dva vítězné třídní kolektivy a to zcela zadarmo – Sdružení rodičů bude financovat autobus i vstupenky nad rámec výhry.

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde