Mléko do škol

Prosíme vás o vyplnění dotazníku do 30. 9. 2018 dotazník je aktivní zde.

Snažíme se projekt co nejvíce přiblížit požadavkům škol i dětí a rádi bychom získali představu, jak je projekt vnímán nejen samotnými školami, ale i rodiči dětí a proto jsme připravili krátký dotazník i pro ně.

Dotazník je též anonymní a je přístupný na adrese www.szif.cz – Zpravodajství – Dotazníková šetření – Dotazník pro rodiče - Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Je možno ho vyplňovat do 31. 10. 2018.

Státní zemědělský intervenční fond

 

Fotogalerie z ozdravného pobytu před pár lety - zde se můžete podívat, jak to na takovém pobytu vypadá.

Aktuality 2018/2019

KOŤATA ZAZPÍVALA NA SLAVNOSTNÍCH OBŘADECH V KAPLI

20.09.2018 11:24
V sobotu 15. září se členové pěveckého sboru Koťata účastnili slavnostních obřadů v kapli svaté Barbory. Pohádkovými písničkami uvítali nové občánky města a nestarnoucími "evergreeny" potěšili jubilanty měsíce. Vystoupení se nám podařila a sklidili jsme velký potlesk. DĚKUJI KOŤATŮM ZA VZORNOU...

Anketa na 1. stupni

14.09.2018 10:16
Po prázdninách jsme položili žákům 2. - 5. tříd 2 otázky: Na co se v novém školním roce nejvíce těšíš? Z čeho máš obavy? O některé odpovědi se s Vámi chceme podělit. Druháci: „Těším se na polštáře na koberci.“ „Bude fajn, až se něco nového naučím.“ Bude hezké, až zase uvidím kamarády a paní...

UŽ JSME OPRAVDOVÍ ŠKOLÁCI

07.09.2018 06:49
3. září 2018 jsme s nedočkavostí spěchali do 1. třídy, kde nás čekala naše paní učitelka. Konečně jsme mohli zasednout do opravdové školní lavice vedle stejně nadšeného spolužáka nebo spolužačky. V 9 hodin nás v kapli sv. Barbory přivítala paní ředitelka a pan starosta. Nachystali pro nás...

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Název programu: Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (ŽPZ/04/2017).

Dotace je poskytovatelem poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest.

Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde