Úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ Wolkerova

od 1.září 2019 se bude provádět bezhotovostní platba za předškolní vzdělávání a to vždy od 5. do 15. dne v daném měsíci.
 
Informace potřebné k úhradě:
 
částka:        300,- Kč
 
číslo účtu:    3000938801/0100
 
zpráva pro příjemce:    jméno a přijímení dítěte
 
variabilní symbol: 7
 
!!! při zadání platby musí být uvedeny všechny výše popsané údaje !!!

Aktuality 2018/2019

Výtvarné práce

08.10.2018 12:08
Výtvarné ztvárnění myšlenek žáka 9.ročníku ZŠ Wolkerova Jaroslava Maňáska: Fotografie ve vyšším rozlišení naleznete v galerii.

3.A KOUZLÍ S PAPÍREM

08.10.2018 08:22
Ve středu 3. října navštívili naši třeťáci Městskou knihovnu v Bílovci, kde absolvovali kreativní dílničku Kouzlíme s papírem. Děti se dozvěděly, jak se papír vyrábí, proč je nutné jej třídit jako odpadní surovinu a že z něj mohou vznikat krásné, zajímavé i užitečné výtvory. Lekcí nás provázel pan...

MEZINÁRODNÍ PROJEKT EDISON

02.10.2018 10:52
Ve třetím zářijovém týdnu jsme na naší škole přivítali dvě zahraniční stážistky v rámci mezinárodního projektu EDISON, který je pořádány organizací AISEC. Žáci 1.až 9. třídy mohli netradičně poznat Gruzii a Indonésii prostřednictvím prezentací, které si zahraniční stážistky připravily. Žáci byli...

EXKURZE DO ZOO OSTRAVA – 3. a 5. ročník

02.10.2018 10:49
Ve čtvrtek 20. září jsme se za nádherného letního počasí vydali na exkurzi do ostravské zoologické zahrady. Pro třeťáky to byla odměna za celoroční sběr starého papíru, páťáci se s radostí přidali, aby do posledního místečka zaplnili autobus. Kromě prohlídky cizokrajných zvířat si děti zařádily v...

KOŤATA ZAZPÍVALA NA SLAVNOSTNÍCH OBŘADECH V KAPLI

20.09.2018 11:24
V sobotu 15. září se členové pěveckého sboru Koťata účastnili slavnostních obřadů v kapli svaté Barbory. Pohádkovými písničkami uvítali nové občánky města a nestarnoucími "evergreeny" potěšili jubilanty měsíce. Vystoupení se nám podařila a sklidili jsme velký potlesk. DĚKUJI KOŤATŮM ZA VZORNOU...

Anketa na 1. stupni

14.09.2018 10:16
Po prázdninách jsme položili žákům 2. - 5. tříd 2 otázky: Na co se v novém školním roce nejvíce těšíš? Z čeho máš obavy? O některé odpovědi se s Vámi chceme podělit. Druháci: „Těším se na polštáře na koberci.“ „Bude fajn, až se něco nového naučím.“ Bude hezké, až zase uvidím kamarády a paní...

UŽ JSME OPRAVDOVÍ ŠKOLÁCI

07.09.2018 06:49
3. září 2018 jsme s nedočkavostí spěchali do 1. třídy, kde nás čekala naše paní učitelka. Konečně jsme mohli zasednout do opravdové školní lavice vedle stejně nadšeného spolužáka nebo spolužačky. V 9 hodin nás v kapli sv. Barbory přivítala paní ředitelka a pan starosta. Nachystali pro nás...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10

!!! Platba za stravné na měsíc červen !!!

Vážení rodiče,
z důvodu vyúčtování školního roku budou vyvěšeny platební údaje na měsíc červen omezenou dobu.
Platbu je nutno uskutečnit přesně v uvedené částce se správným variabilním symbolem nejpozději do 10.6.2019.
Odhlášky na dny v posledním školním týdnu ( 24.6. - 28.6.2019)
je možno provést nejpozději do 21.6. V posledním týdnu nebude již možno odhlášku provést z důvodu správného zaúčtování na konci školního roku.
 
Děkujeme za pochopení

Seznam přijatých dětí do MŠ

Bludiště - 23. 3. v 11 : 20 na ČT:D

projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Projekt "Za zdravím do přírody"

je spolufinancován ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během ozdravného pobytu projdou žáci 2. stupně ZŠ ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Milí rodiče a učitelé,

Jako každoročně na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru starého papíru pro třídní kolektivy. Letos ve spolupráci se Sdružením rodičů zavádíme novinku – za odměnu do ZOO pojedou dva vítězné třídní kolektivy a to zcela zadarmo – Sdružení rodičů bude financovat autobus i vstupenky nad rámec výhry.

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde