Úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ Wolkerova

od 1.září 2019 se bude provádět bezhotovostní platba za předškolní vzdělávání a to vždy od 5. do 15. dne v daném měsíci.
 
Informace potřebné k úhradě:
 
částka:        300,- Kč
 
číslo účtu:    3000938801/0100
 
zpráva pro příjemce:    jméno a přijímení dítěte
 
variabilní symbol: 7
 
!!! při zadání platby musí být uvedeny všechny výše popsané údaje !!!

Aktuality 2018/2019

ŠKOLOU KRÁČÍ MIKULÁŠ

11.12.2018 08:06
Ve středu 5. prosince nebylo ve škole tak bezpečno jako jindy. Školou kráčel Mikuláš s andělem. Jenže kolem poskakoval i chlupatý čert a s ním není radno si zahrávat. Hodné děti se nemusely ničeho bát, dokonce byly odměněny sladkostmi. Ale co my, kteří nemáme svědomí až tak čisté? Nakonec nás...

Ve školní družince byla nebeská návštěva

07.12.2018 08:44
Řinčení řetězů, dusot kopyt, řev, bušení na dveře. Takto začala vzácná návštěva v naší družině. Přišel k nám svatý Mikuláš, andělé a hrůzostrašní čerti. Děti se bály, plakaly, slibovaly, čerti však věděli své a hned si brali první hříšnou duši. Nebýt hodných andělů a pana Mikuláše, nevím, jak by to...

EXKURZE DO ZOO OSTRAVA

05.12.2018 10:15
Posledního listopadového dne navštívili žáci 7. tříd ZOO Ostrava. Tentokrát byl cílem výukový program Sloní život, který se odehrál v samotném pavilonu slonů. Přítomnost nám tedy dělaly tři sloní samice - Johti, Vishesh a Rashmi a dva samečci – Maxim a malý Chandru. Dověděli jsme se, proč mají...

LETEM SVĚTEM OKOLÍM BÍLOVCE - 3. A a 5. B

30.11.2018 09:55
Dalším naším cílem v projektu Letem světem okolím Bílovce byla pekárna pana Illíka ve Lhotce. Rozhodli jsme se, že část cesty půjdeme pěšky. A při té příležitosti jsme navštívili Základní školu v Lubojatech. Paní učitelka Broskevičová nás školou provedla a za krásného počasí jsme vyrazili do...

BESEDA S PAMĚTNÍKEM

30.11.2018 08:35
Příběhy Bezpráví opět na scéně. V rámci projektu Jeden svět na školách jsme pro 9. ročníky uspořádali promítání filmu a besedu s pamětníkem. Letošní ročník byl zaměřen na období únoru 1948, možná pro starší ročníky známějším pod názvem Vítězný únor. Svou přítomností nás poctil Mgr. Zdeněk Kuchta....

PRVŇÁČCI V MUZEU

29.11.2018 13:34
21. listopadu navštívili prvňáčci historickou budovu bíloveckého muzea. Nejprve děti sestoupily do tajemného kouzelného sklepení a prohlédly si rodinu skřítků Picmochů. V podzemí se rovněž objevil pastýř Metůdek se svými ovečkami. V podkroví muzea si pak žáci povídali s paní Monikou Hořínkovou o...

SOUTĚŽ MLADÝCH ZOOLOGŮ V ZOO OSTRAVA

26.11.2018 08:24
Letošního ročníku vědomostní biologické soutěže v ostravské ZOO se zúčastnily čtyři pětičlenná družstva složená z vybraných žáků 8. a 9. tříd. Tématem soutěže byla Domestikace a česká a slovenská národní plemena. Otázky se týkaly domestikace obecně, historie domestikace, anatomie, chování, způsobu...

TURNAJ VE FLORBALU - STARŠÍ DÍVKY

22.11.2018 09:57
Dne 15. listopadu 2018 dívčí družstvo naší školy bojovalo na turnaji ve florbalu. Tým byl sestaven z žákyň osmých třídy – Marcely Zajíčkové, Nikoly Slezáčkové, Julie Vejrostkové, Simony Hájkové, Doroty Čechové, Elišky Molkové, Kristýny Havlíčkové, Markéty Pavelkové, Adriany Scholzové, Nely...

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR 2018-2019

21.11.2018 12:29
16 zájemců z 9. ročníků se i v letošním školním roce zúčastnilo školního kola soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Všichni soutěžící porovnali své znalosti ve vědomostním testu, který zahrnoval otázky z nejrůznějších oblastí chemie – od stavby atomu přes dělení směsí až po chemické...

Školní kolo dějepisné olympiády

21.11.2018 12:28
V úterý 13. 11. 2018 se sešla skupinka 16 nadšených milovníků historie z 8. a 9. ročníků. Přes obtížné zadání, se kterým se skvěle poprali všichni respondenti, vyšli vítězně žáci 8. B. Ti obsadili první čtyři místa. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Michal Sasín s 54 body a Ondřej...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

!!! Platba za stravné na měsíc červen !!!

Vážení rodiče,
z důvodu vyúčtování školního roku budou vyvěšeny platební údaje na měsíc červen omezenou dobu.
Platbu je nutno uskutečnit přesně v uvedené částce se správným variabilním symbolem nejpozději do 10.6.2019.
Odhlášky na dny v posledním školním týdnu ( 24.6. - 28.6.2019)
je možno provést nejpozději do 21.6. V posledním týdnu nebude již možno odhlášku provést z důvodu správného zaúčtování na konci školního roku.
 
Děkujeme za pochopení

Seznam přijatých dětí do MŠ

Bludiště - 23. 3. v 11 : 20 na ČT:D

projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Projekt "Za zdravím do přírody"

je spolufinancován ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během ozdravného pobytu projdou žáci 2. stupně ZŠ ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Milí rodiče a učitelé,

Jako každoročně na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru starého papíru pro třídní kolektivy. Letos ve spolupráci se Sdružením rodičů zavádíme novinku – za odměnu do ZOO pojedou dva vítězné třídní kolektivy a to zcela zadarmo – Sdružení rodičů bude financovat autobus i vstupenky nad rámec výhry.

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde