Úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ Wolkerova

od 1.září 2019 se bude provádět bezhotovostní platba za předškolní vzdělávání a to vždy od 5. do 15. dne v daném měsíci.
 
Informace potřebné k úhradě:
 
částka:        300,- Kč
 
číslo účtu:    3000938801/0100
 
zpráva pro příjemce:    jméno a přijímení dítěte
 
variabilní symbol: 7
 
!!! při zadání platby musí být uvedeny všechny výše popsané údaje !!!

Aktuality 2018/2019

PŘEDNÁŠKY O DOSPÍVÁNÍ

22.01.2019 11:46
            V úterý 15. ledna se žáci 6. tříd zúčastnili přednášek na téma dospívání. Z cyklu o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji jsem vybrala pro dívky „Dospívám aneb život plný změn...“  a „Na startu mužnosti“ pro...

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

21.01.2019 12:38
V letošním školním roce jsme se zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády, to proběhlo ve středu 16. ledna v SVČ Fokus Nový Jičín. Jako téma bylo vybráno cestování, poutě a dopravní prostředky. I přes velkou konkurenci (49 účastníků) z okolních škol jsme se dokázali umístit na krásném 20....

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ V JAZYCE ANGLICKÉM

10.01.2019 11:14
Dne 20. prosince se skupinka žáků naší školy ve složení Eva Mertová (6. A), Richard Skotnica (6. A) a Natálie Vantuchová (6. B) zúčastnila projektové soutěže v anglickém jazyce na Základní škole Nový Jičín, Komenského 66. Soutěže se účastnilo 12 týmů. Úkolem bylo vytvoření vlastního erbu a...

Matematický kapr

04.01.2019 09:43
Jako každoročně před Vánoci pořádáme matematickou soutěž O nej matematického kapra. Úkolem každého řešitele je vyřešit příklad co nejlépe a za co nejkratší čas. Jak to vše letos dopadlo?   6.ročník 1. místo Samuel Dluhoš 6.B 2. místo Elen Richtárová 6.B 3. místo Karin Štefunková 6. A   7....

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA – 2.KOLO

04.01.2019 08:52
Dne 12.prosince se konalo postupové kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, kterého se zúčastnili dva žáci z 9.B – Valérie Sedláková a Lukáš Batka. Soutěž probíhala na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě, kde si všichni soutěžící otestovali své teoretické...

CELÉ ČESKO ZPÍVALO KOLEDY

19.12.2018 08:18
Naše pěvecké sbory Koťata a Allegro přispěly k vánoční atmosféře našeho města. Společně s ostatními bíloveckými sbory a dechovým souborem Rozmarýnka rozezněly večerní zámecké nádvoří lidovými koledami i populárními vánočními písněmi. A zase jsou Vánoce o něco blíž…   Děkujeme sborům za...

DEVÁŤÁCI V KNIHOVNĚ

18.12.2018 08:10
Čtenářskou lekci Ukrytá kniha absolvovaly obě deváté třídy v bílovecké knihovně. Žáci si náhodně knihu vybrali a pod vedením knihovnice Jany Klazarové se zábavnou formou naučili triky, jak s knihou při výběru pracovat, přemýšlet o ní, co nejlépe ji poznat, aniž by museli knihu celou přečíst. Své...

KOŤATA ZPÍVALA NA SLAVNOSTNÍCH OBŘADECH

17.12.2018 10:00
Písně z pohádek, vánoční koledy a oblíbené populární „evrgríny“ zazpívali v sobotu 8. prosince členové pěveckého sboru Koťata na slavnostních obřadech v kapli sv. Barbory v Bílovci. Vystoupení se moc líbila, potlesk a rozezpívaná kaple u obou obřadů byly toho důkazem. Děkuji žákům za reprezentaci...

Adventní tvoření

14.12.2018 14:58
Milou tradicí se na naší škole stalo adventní tvoření. I letos připravili vyučující 1. a 2. stupně a vychovatelé družiny pro širší veřejnost tvořivé dílny, na nichž si mohly děti vyrobit nejrůznější vánoční ozdoby – jmenovky a tašky na dárky, sněhuláky, andílky, svícny či kapříky. Celkovou...

O ZLATOU NOTIČKU MĚSTA BÍLOVCE

14.12.2018 10:53
Již tradičně je naše škola pořadatelem pěvecké soutěže O zlatou notičku města Bílovce. Nejinak tomu bylo i letos, 20. listopadu, kdy se velký sál Domu kultury rozezněl již 6. ročníkem tentokrát s podtitulem Ta naše písnička česká. Symbolicky jsme se přidali k oslavám významného výročí republiky,...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

!!! Platba za stravné na měsíc červen !!!

Vážení rodiče,
z důvodu vyúčtování školního roku budou vyvěšeny platební údaje na měsíc červen omezenou dobu.
Platbu je nutno uskutečnit přesně v uvedené částce se správným variabilním symbolem nejpozději do 10.6.2019.
Odhlášky na dny v posledním školním týdnu ( 24.6. - 28.6.2019)
je možno provést nejpozději do 21.6. V posledním týdnu nebude již možno odhlášku provést z důvodu správného zaúčtování na konci školního roku.
 
Děkujeme za pochopení

Seznam přijatých dětí do MŠ

Bludiště - 23. 3. v 11 : 20 na ČT:D

projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Projekt "Za zdravím do přírody"

je spolufinancován ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během ozdravného pobytu projdou žáci 2. stupně ZŠ ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Milí rodiče a učitelé,

Jako každoročně na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru starého papíru pro třídní kolektivy. Letos ve spolupráci se Sdružením rodičů zavádíme novinku – za odměnu do ZOO pojedou dva vítězné třídní kolektivy a to zcela zadarmo – Sdružení rodičů bude financovat autobus i vstupenky nad rámec výhry.

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde