Aktuality 2018/2019

KOŤATA ZPÍVALA NA SLAVNOSTNÍCH OBŘADECH

17.12.2018 10:00
Písně z pohádek, vánoční koledy a oblíbené populární „evrgríny“ zazpívali v sobotu 8. prosince členové pěveckého sboru Koťata na slavnostních obřadech v kapli sv. Barbory v Bílovci. Vystoupení se moc líbila, potlesk a rozezpívaná kaple u obou obřadů byly toho důkazem. Děkuji žákům za reprezentaci...

Adventní tvoření

14.12.2018 14:58
Milou tradicí se na naší škole stalo adventní tvoření. I letos připravili vyučující 1. a 2. stupně a vychovatelé družiny pro širší veřejnost tvořivé dílny, na nichž si mohly děti vyrobit nejrůznější vánoční ozdoby – jmenovky a tašky na dárky, sněhuláky, andílky, svícny či kapříky. Celkovou...

O ZLATOU NOTIČKU MĚSTA BÍLOVCE

14.12.2018 10:53
Již tradičně je naše škola pořadatelem pěvecké soutěže O zlatou notičku města Bílovce. Nejinak tomu bylo i letos, 20. listopadu, kdy se velký sál Domu kultury rozezněl již 6. ročníkem tentokrát s podtitulem Ta naše písnička česká. Symbolicky jsme se přidali k oslavám významného výročí republiky,...

ŠKOLOU KRÁČÍ MIKULÁŠ

11.12.2018 08:06
Ve středu 5. prosince nebylo ve škole tak bezpečno jako jindy. Školou kráčel Mikuláš s andělem. Jenže kolem poskakoval i chlupatý čert a s ním není radno si zahrávat. Hodné děti se nemusely ničeho bát, dokonce byly odměněny sladkostmi. Ale co my, kteří nemáme svědomí až tak čisté? Nakonec nás...

Ve školní družince byla nebeská návštěva

07.12.2018 08:44
Řinčení řetězů, dusot kopyt, řev, bušení na dveře. Takto začala vzácná návštěva v naší družině. Přišel k nám svatý Mikuláš, andělé a hrůzostrašní čerti. Děti se bály, plakaly, slibovaly, čerti však věděli své a hned si brali první hříšnou duši. Nebýt hodných andělů a pana Mikuláše, nevím, jak by to...

EXKURZE DO ZOO OSTRAVA

05.12.2018 10:15
Posledního listopadového dne navštívili žáci 7. tříd ZOO Ostrava. Tentokrát byl cílem výukový program Sloní život, který se odehrál v samotném pavilonu slonů. Přítomnost nám tedy dělaly tři sloní samice - Johti, Vishesh a Rashmi a dva samečci – Maxim a malý Chandru. Dověděli jsme se, proč mají...

LETEM SVĚTEM OKOLÍM BÍLOVCE - 3. A a 5. B

30.11.2018 09:55
Dalším naším cílem v projektu Letem světem okolím Bílovce byla pekárna pana Illíka ve Lhotce. Rozhodli jsme se, že část cesty půjdeme pěšky. A při té příležitosti jsme navštívili Základní školu v Lubojatech. Paní učitelka Broskevičová nás školou provedla a za krásného počasí jsme vyrazili do...

BESEDA S PAMĚTNÍKEM

30.11.2018 08:35
Příběhy Bezpráví opět na scéně. V rámci projektu Jeden svět na školách jsme pro 9. ročníky uspořádali promítání filmu a besedu s pamětníkem. Letošní ročník byl zaměřen na období únoru 1948, možná pro starší ročníky známějším pod názvem Vítězný únor. Svou přítomností nás poctil Mgr. Zdeněk Kuchta....

PRVŇÁČCI V MUZEU

29.11.2018 13:34
21. listopadu navštívili prvňáčci historickou budovu bíloveckého muzea. Nejprve děti sestoupily do tajemného kouzelného sklepení a prohlédly si rodinu skřítků Picmochů. V podzemí se rovněž objevil pastýř Metůdek se svými ovečkami. V podkroví muzea si pak žáci povídali s paní Monikou Hořínkovou o...

SOUTĚŽ MLADÝCH ZOOLOGŮ V ZOO OSTRAVA

26.11.2018 08:24
Letošního ročníku vědomostní biologické soutěže v ostravské ZOO se zúčastnily čtyři pětičlenná družstva složená z vybraných žáků 8. a 9. tříd. Tématem soutěže byla Domestikace a česká a slovenská národní plemena. Otázky se týkaly domestikace obecně, historie domestikace, anatomie, chování, způsobu...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Bludiště - 23. 3. v 11 : 20 na ČT:D

projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Projekt "Za zdravím do přírody"

je spolufinancován ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během ozdravného pobytu projdou žáci 2. stupně ZŠ ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Milí rodiče a učitelé,

Jako každoročně na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru starého papíru pro třídní kolektivy. Letos ve spolupráci se Sdružením rodičů zavádíme novinku – za odměnu do ZOO pojedou dva vítězné třídní kolektivy a to zcela zadarmo – Sdružení rodičů bude financovat autobus i vstupenky nad rámec výhry.

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde