Aktuality 2018/2019

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – ŠKOLNÍ KOLO

05.02.2019 22:28
Dne 25.1.2019 proběhlo školní kolo Biologické olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 19 zájemců z 6. – 9. tříd. Tématem letošního ročníku byl „Příjem a výdej živin aneb Něco dovnitř, něco ven“. Všichni žáci nejprve poznávali 30 druhů rostlin a živočichů, poté absolvovali písemný test a nakonec...

Lyžařský výcvik

04.02.2019 22:33
V pondělí 14.1.2019 se žáci 7. tříd vypravili do lyžařského areálu Karlov pod Pradědem, aby se tam v průběhu 5 dní naučili lyžovat nebo své lyžařské umění co nejvíce zdokonalili. Celkem 41 dětí bylo rozděleno do 3 skupin. První den se spíše „seznamovali s terénem“, během druhého dne se již mnozí...

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V JAZYCE ANGLICKÉM

22.01.2019 11:47
Ve dnech 8. a 14. ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém.  Celkem 20 žáků druhého stupně se sešlo na učebně cizího jazyka, aby se svými vyučujícími konverzovali o tématech každodenního života.     V silné konkurenci...

PŘEDNÁŠKY O DOSPÍVÁNÍ

22.01.2019 11:46
            V úterý 15. ledna se žáci 6. tříd zúčastnili přednášek na téma dospívání. Z cyklu o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji jsem vybrala pro dívky „Dospívám aneb život plný změn...“  a „Na startu mužnosti“ pro...

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

21.01.2019 12:38
V letošním školním roce jsme se zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády, to proběhlo ve středu 16. ledna v SVČ Fokus Nový Jičín. Jako téma bylo vybráno cestování, poutě a dopravní prostředky. I přes velkou konkurenci (49 účastníků) z okolních škol jsme se dokázali umístit na krásném 20....

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ V JAZYCE ANGLICKÉM

10.01.2019 11:14
Dne 20. prosince se skupinka žáků naší školy ve složení Eva Mertová (6. A), Richard Skotnica (6. A) a Natálie Vantuchová (6. B) zúčastnila projektové soutěže v anglickém jazyce na Základní škole Nový Jičín, Komenského 66. Soutěže se účastnilo 12 týmů. Úkolem bylo vytvoření vlastního erbu a...

Matematický kapr

04.01.2019 09:43
Jako každoročně před Vánoci pořádáme matematickou soutěž O nej matematického kapra. Úkolem každého řešitele je vyřešit příklad co nejlépe a za co nejkratší čas. Jak to vše letos dopadlo?   6.ročník 1. místo Samuel Dluhoš 6.B 2. místo Elen Richtárová 6.B 3. místo Karin Štefunková 6. A   7....

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA – 2.KOLO

04.01.2019 08:52
Dne 12.prosince se konalo postupové kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, kterého se zúčastnili dva žáci z 9.B – Valérie Sedláková a Lukáš Batka. Soutěž probíhala na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě, kde si všichni soutěžící otestovali své teoretické...

CELÉ ČESKO ZPÍVALO KOLEDY

19.12.2018 08:18
Naše pěvecké sbory Koťata a Allegro přispěly k vánoční atmosféře našeho města. Společně s ostatními bíloveckými sbory a dechovým souborem Rozmarýnka rozezněly večerní zámecké nádvoří lidovými koledami i populárními vánočními písněmi. A zase jsou Vánoce o něco blíž…   Děkujeme sborům za...

DEVÁŤÁCI V KNIHOVNĚ

18.12.2018 08:10
Čtenářskou lekci Ukrytá kniha absolvovaly obě deváté třídy v bílovecké knihovně. Žáci si náhodně knihu vybrali a pod vedením knihovnice Jany Klazarové se zábavnou formou naučili triky, jak s knihou při výběru pracovat, přemýšlet o ní, co nejlépe ji poznat, aniž by museli knihu celou přečíst. Své...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Bludiště - 23. 3. v 11 : 20 na ČT:D

projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Projekt "Za zdravím do přírody"

je spolufinancován ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během ozdravného pobytu projdou žáci 2. stupně ZŠ ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Milí rodiče a učitelé,

Jako každoročně na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru starého papíru pro třídní kolektivy. Letos ve spolupráci se Sdružením rodičů zavádíme novinku – za odměnu do ZOO pojedou dva vítězné třídní kolektivy a to zcela zadarmo – Sdružení rodičů bude financovat autobus i vstupenky nad rámec výhry.

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde