!!! Platba za stravné na měsíc červen !!!

Vážení rodiče,
z důvodu vyúčtování školního roku budou vyvěšeny platební údaje na měsíc červen omezenou dobu.
Platbu je nutno uskutečnit přesně v uvedené částce se správným variabilním symbolem nejpozději do 10.6.2019.
Odhlášky na dny v posledním školním týdnu ( 24.6. - 28.6.2019)
je možno provést nejpozději do 21.6. V posledním týdnu nebude již možno odhlášku provést z důvodu správného zaúčtování na konci školního roku.
 
Děkujeme za pochopení

Aktuality 2018/2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený s VELIKONOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNOU

02.04.2019 13:51

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

27.03.2019 11:09
Minulý týden žáci 2. stupně navštívili divadelní představení bíloveckého ochotnického souboru Odřivous Kurz efektivního rodičovství autorky Šárky Fenykové. Komedie pojednávala o tom, co vše může způsobit jedna zapomenutá žádost o adopci.   Děkujeme souboru Odřivous za milý divadelní...

PONOŽKOVÝ DEN VE 3. A

25.03.2019 08:22
Jednoho dne přišla do třídy Adélka, že její maminka nám posílá inspiraci na PONOŽKOVÝ DEN. Co to je? Chytrý strýček google nám pomohl a nastal den D! Hlavním posláním ponožkového dne je obléct si na každou nožku jinou ponožku, a tím vyjádřit podporu lidem s Downovým syndromem. Dozvěděli jsme se,...

ST PATRICK´S DAY

25.03.2019 08:21
V neděli 17. března slaví každoročně tisíce lidí zejména v anglických mluvících zemích den svatého Patrika. Nejen Irové, odkud svátek pochází, si tak připomínají den smrti svého patrona, který dle legendy působil v 5. století v Irsku a šířil křesťanskou víru. Protože tento svátek letos spadal na...

PROJEKT LETEM SVĚTEM OKOLÍM BÍLOVCE – CHKO POODŘÍ – 3. A + 5. B

25.03.2019 08:20
Ve středu, na první jarní den, jsme se na druhý pokus vydali do CHKO Poodří. Čekání na počasí se nám vyplatilo. Kromě sluníčka nás na Kotvici doprovázely i labutě, racci a kachny, sněženky byly v plné kráse a medvědího česneku bylo tolik, že jsme všichni ochutnali a ještě zbylo na medvědy. Už se...

PLANETÁRIUM OSTRAVA

25.03.2019 08:19
V pondělí 18. března jely třídy 5. A a 5. B do planetária v Ostravě. Po příjezdu jsme šli do kinosálu, kde se promítala noční obloha a vyslechli jsme poutavé vyprávění o hvězdách a galaxiích. Pak jsme zhlédli minifilm o cestě kolem oběžné dráhy a dozvěděli se spoustu informací o jednotlivých...

BESEDA V MonAmi

15.03.2019 13:39
V úterý 12. března jsme poprvé navštívili knihkupectví MonAmi, kde nás očekávala a mile přivítala paní Lenka Klemšová se psem Kuliokem. Společně jsme si povídali o knížkách, seznámili s novou knihou -  Den, kdy voskovky řekly dost -  a  zkusili  si ve skupinkách...

PREVENCE S ODBORNÍKEM

15.03.2019 12:55
Dne 8. března a 11. března zavítal na naši školu ředitel Poradny pro primární prevenci v Ostravě Bc. Tomáš Velička. Ten byl realizátorem šesti preventivních programů na 2. stupni. Žáci sedmých tříd se zúčastnili programu zaměřeného na základní sociální dovednosti nutné pro fungování vztahů v...

PRVŇÁČCI MAJÍ „VESELÉ ZOUBKY“

15.03.2019 10:27
Naši nejmenší se 12. března zapojili do preventivního programu společnosti DM DROGERIE, jehož cílem je seznámit děti se stavbou chrupu a prevencí zubního kazu. Děti se společně s Hurvínkem učily vybrat si kvalitní kartáček, správně si vyčistit chrup a nebát se zubaře. Dnes už poznají, jaká strava...

KOŤATA NA MASOPUSTU

13.03.2019 08:13
Již tradičně se sbor Koťata účastní bíloveckého Masopustu, kde svým pěveckým vystoupením přispívá k masopustnímu veselí. Bylo tomu tak i letos. Během průvodu na bíloveckém náměstí zazněly za zvuku akordeonu v podání dětí lidové písně, které doprovodily tanec s medvědem. Momenty ve...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

MINIVERNISÁŽ MAP 2

Seznam přijatých dětí do MŠ

Bludiště - 23. 3. v 11 : 20 na ČT:D

projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Projekt "Za zdravím do přírody"

je spolufinancován ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během ozdravného pobytu projdou žáci 2. stupně ZŠ ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Milí rodiče a učitelé,

Jako každoročně na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru starého papíru pro třídní kolektivy. Letos ve spolupráci se Sdružením rodičů zavádíme novinku – za odměnu do ZOO pojedou dva vítězné třídní kolektivy a to zcela zadarmo – Sdružení rodičů bude financovat autobus i vstupenky nad rámec výhry.

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde