Úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ Wolkerova

od 1.září 2019 se bude provádět bezhotovostní platba za předškolní vzdělávání a to vždy od 5. do 15. dne v daném měsíci.
 
Informace potřebné k úhradě:
 
částka:        300,- Kč
 
číslo účtu:    3000938801/0100
 
zpráva pro příjemce:    jméno a přijímení dítěte
 
variabilní symbol: 7
 
!!! při zadání platby musí být uvedeny všechny výše popsané údaje !!!

Aktuality 2018/2019

DOPRAVNÍ SOUTEŽ MLADÝCH CYKLISTŮ - Odry

13.05.2019 07:47
Ve čtvrtek 2. května se vybraní žáci 5. a 7. tříd zúčastnili okrskového kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Na dopravním hřišti v Odrách je čekaly čtyři úkoly: test z pravidel silničního provozu pro cyklisty, první pomoc, jízda zručnosti a jízda městem. Družstvo páťáků ve složení Šimon Hájek,...

TERÉNNÍ EXKURZE DO CHKO POODŘÍ

13.05.2019 07:44
Dne 10. 5. 2019 se žáci 6. tříd vydali vlakem do CHKO Poodří. Na cestě z Mlýnské strouhy přes rybníky Kotvice a Kačák čekalo žáky několik stanovišť, kde plnili nejrůznější úkoly. Například měřili teplotu vody a půdy, zjišťovali pH hodnoty, stanovovali nadmořskou výšku nebo porovnávali hlučnost v...

TGMka v Olomouci na EUROREBUSU

06.05.2019 22:31
V letošním školním roce jsme se zapojili do 24. ročníku vědomostní soutěže Eurorebus. Třída 8. B se stala úspěšným řešitelem a postoupila do krajského kola. Jako zástupce si zvolila silnou trojku ve složení – Ondřej Maňuch, Michal Sasín a Marek Stanovský. Kluci předvedli skvělý výkon a umístili se...

Přijatí žáci do první třídy

30.04.2019 14:34
ZŠ T. G. Masaryka Bílovec ZŠ Lubojaty  

OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 2019

30.04.2019 07:35
V letošním školním roce reprezentoval naši školu v okresním kole biologické olympiády Marek Stanovský z 8. B. Účasti v soutěži předcházelo vypracování vstupního úkolu, který se týkal správné životosprávy – Marek vypočítával nutriční stopu jednotlivých jídel. V okresním kole pak absolvoval 3 části...

OVOV-odznak všestrannosti olympijských vítězů

24.04.2019 10:55
    Dne 15. dubna se konala sportovní soutěž pod názvem OVOV-odznak všestrannosti olympijských vítězů. Akce se již tradičně konala na ZŠ Pohořská v Odrách. Naše škola se této soutěže účastní pravidelně a i letos se nám podařil postup z prvních míst v dívčí kategorii ročníku 2005 do...

OSMÁCI V PLANETÁRIU

24.04.2019 10:53
Jak starý je vesmír? Co je to jeden Joule? Jak vzniká duha? Na tyto otázky a mnoho dalších dostali osmáci odpověď v Experimentáriu Planetária v Ostravě, které navštívili v rámci projektu MAP 2. dubna. V rámci exkurze se seznámili také s humanoidním robotem Engie a zhlédli v sále planetária film...

JARNÍ PÍSŇOVÝ FESTIVAL – sbory Koťata a Allegro

17.04.2019 15:09
Naše pěvecké sbory Koťata a Allegro se tradičně účastní bíloveckého pěveckého festivalu, který se uskutečnil v sobotu 13. dubna. Letos bylo téma zahraniční píseň. V podání Koťat zazněla píseň Bratře Kubo (ve čtyřech jazycích), slovenská A ja taka dzivočka, jarní Konvalinka a „bítlsácká“ Yellow...

MATEMATIKA V DUBNU

17.04.2019 12:38
Dne 4. a 5. dubna  se na naší škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pátých až osmých ročníků. Úspěšnými řešiteli, kterým se podařilo získat více než 10 bodů, se stali Ondřej Maňuch a Michal Sasín z 8. B. Oba postupují do okresního kola. 10. dubna se konalo okresní kolo...

ZA KULTUROU DO MYRONA

17.04.2019 09:54
Kulturní rozhled si žáci sedmých, osmých a devátých tříd rozšířili návštěvou večerního  muzikálového představení  Romeo a Julie, poselství lásky. To se uskutečnilo 9. dubna  v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě. Nejslavnější Shakespearova tragédie od hvězdného ostravského tandemu B....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

!!! Platba za stravné na měsíc červen !!!

Vážení rodiče,
z důvodu vyúčtování školního roku budou vyvěšeny platební údaje na měsíc červen omezenou dobu.
Platbu je nutno uskutečnit přesně v uvedené částce se správným variabilním symbolem nejpozději do 10.6.2019.
Odhlášky na dny v posledním školním týdnu ( 24.6. - 28.6.2019)
je možno provést nejpozději do 21.6. V posledním týdnu nebude již možno odhlášku provést z důvodu správného zaúčtování na konci školního roku.
 
Děkujeme za pochopení

Seznam přijatých dětí do MŠ

Bludiště - 23. 3. v 11 : 20 na ČT:D

projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Projekt "Za zdravím do přírody"

je spolufinancován ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během ozdravného pobytu projdou žáci 2. stupně ZŠ ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Milí rodiče a učitelé,

Jako každoročně na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru starého papíru pro třídní kolektivy. Letos ve spolupráci se Sdružením rodičů zavádíme novinku – za odměnu do ZOO pojedou dva vítězné třídní kolektivy a to zcela zadarmo – Sdružení rodičů bude financovat autobus i vstupenky nad rámec výhry.

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde