!!! Platba za stravné na měsíc červen !!!

Vážení rodiče,
z důvodu vyúčtování školního roku budou vyvěšeny platební údaje na měsíc červen omezenou dobu.
Platbu je nutno uskutečnit přesně v uvedené částce se správným variabilním symbolem nejpozději do 10.6.2019.
Odhlášky na dny v posledním školním týdnu ( 24.6. - 28.6.2019)
je možno provést nejpozději do 21.6. V posledním týdnu nebude již možno odhlášku provést z důvodu správného zaúčtování na konci školního roku.
 
Děkujeme za pochopení

Aktuality 2018/2019

OSMÁCI V PLANETÁRIU

24.04.2019 10:53
Jak starý je vesmír? Co je to jeden Joule? Jak vzniká duha? Na tyto otázky a mnoho dalších dostali osmáci odpověď v Experimentáriu Planetária v Ostravě, které navštívili v rámci projektu MAP 2. dubna. V rámci exkurze se seznámili také s humanoidním robotem Engie a zhlédli v sále planetária film...

JARNÍ PÍSŇOVÝ FESTIVAL – sbory Koťata a Allegro

17.04.2019 15:09
Naše pěvecké sbory Koťata a Allegro se tradičně účastní bíloveckého pěveckého festivalu, který se uskutečnil v sobotu 13. dubna. Letos bylo téma zahraniční píseň. V podání Koťat zazněla píseň Bratře Kubo (ve čtyřech jazycích), slovenská A ja taka dzivočka, jarní Konvalinka a „bítlsácká“ Yellow...

MATEMATIKA V DUBNU

17.04.2019 12:38
Dne 4. a 5. dubna  se na naší škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pátých až osmých ročníků. Úspěšnými řešiteli, kterým se podařilo získat více než 10 bodů, se stali Ondřej Maňuch a Michal Sasín z 8. B. Oba postupují do okresního kola. 10. dubna se konalo okresní kolo...

ZA KULTUROU DO MYRONA

17.04.2019 09:54
Kulturní rozhled si žáci sedmých, osmých a devátých tříd rozšířili návštěvou večerního  muzikálového představení  Romeo a Julie, poselství lásky. To se uskutečnilo 9. dubna  v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě. Nejslavnější Shakespearova tragédie od hvězdného ostravského tandemu B....

SVĚT TECHNIKY - 5. ROČNÍK

16.04.2019 12:53
Ve čtvrtek 11. dubna děti pátých tříd navštívily Svět techniky v Dolních Vítkovicích. Každá třída absolvovala jiný program. 5. A zdolávala luštění zašifrovaných zpráv, zatímco 5. B bádala nad složením krve v biologické laboratoři. Že to bylo úžasné dopoledne dokazují dojmy dětí z 5. B:   Bylo...

Den otevřený dveří

16.04.2019 12:52
Ve čtvrtek 11.4. se naše škola otevřela široké veřejnosti, která si mohla v rámci Dne otevřených dveří projít s doprovodem učitelů jednotlivé třídy, prohlédnout si učební pomůcky a vybavení školy a položit vyučujícím nebo vedení školy případné dotazy. A protože byla tato akce spojena s již...

Aerobic

16.04.2019 12:51
Již druhým rokem se na naší škole provozuje pod hlavičkou Sportovního klubu kroužek aerobicu. Stejně jako v loňském roce se každý čtvrtek od 2 do 3 hodin věnujeme tomu, co nás baví – tanci a pohybu. Letos jsme si hodiny zpestřili kruhovým tréninkem, kterým jsme nahradili klasický 15minutový...

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH – 6. a 8. ročníky

10.04.2019 12:41
V pondělí 1. dubna a pátek 5. dubna vyrazili žáci 6. a 8. ročníku do Minikina v Ostravě na největší festival dokumentárních filmů o lidských právech na světě. Festival přináší příběhy lidí z různých koutů planety a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv, jako například život v...

HAVE FUN WITH ENGLISH

10.04.2019 08:07
Dne 25.března se žáci 5.- 9. ročníků utkali ve školním kole soutěže jednotlivců Have Fun with English. Soutěžící čekala série různorodých jazykových hříček a neúprosný tříminutový limit, který byl vyhrazen pro každý z úkolů. V kategorii 5. tříd si vedly nejlépe žákyně Ema Otáhalová a Nela Davidová,...

Máme úspěšného řešitele okresního kola Fyzikální olympiády

08.04.2019 21:31
Každoročně se naši žáci zapojují do školních kol Fyzikální olympiády ve všech kategoriích. Letos se po dlouhé době podařilo Michalu Sasínovi, žáku 8.B třídy, stát se úspěšným řešitelem školního kola v kategorii E. Jeho úkolem bylo vyřešit 5 fyzikálních, a ne jednoduchých příkladů. Dne 2. 4. se v...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MINIVERNISÁŽ MAP 2

Seznam přijatých dětí do MŠ

Bludiště - 23. 3. v 11 : 20 na ČT:D

projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Projekt "Za zdravím do přírody"

je spolufinancován ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během ozdravného pobytu projdou žáci 2. stupně ZŠ ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Milí rodiče a učitelé,

Jako každoročně na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru starého papíru pro třídní kolektivy. Letos ve spolupráci se Sdružením rodičů zavádíme novinku – za odměnu do ZOO pojedou dva vítězné třídní kolektivy a to zcela zadarmo – Sdružení rodičů bude financovat autobus i vstupenky nad rámec výhry.

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde