!!! Platba za stravné na měsíc červen !!!

Vážení rodiče,
z důvodu vyúčtování školního roku budou vyvěšeny platební údaje na měsíc červen omezenou dobu.
Platbu je nutno uskutečnit přesně v uvedené částce se správným variabilním symbolem nejpozději do 10.6.2019.
Odhlášky na dny v posledním školním týdnu ( 24.6. - 28.6.2019)
je možno provést nejpozději do 21.6. V posledním týdnu nebude již možno odhlášku provést z důvodu správného zaúčtování na konci školního roku.
 
Děkujeme za pochopení

Aktuality 2018/2019

ČTVRŤÁCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

22.05.2019 10:25
Ve čtvrtek 16. května se vydala čtvrtá třída na dopravní hřiště do Příboru. V teoretické části jsme si připomněli dopravní značky, pravidla silničního provozu a správné vybavení jízdního kola. Praktická část se uskutečnila na dopravním hřišti, kde jsme své teoretické zkušenosti...

„ŠKOLNÍ VÝTVARNÍCI" BODOVALI

16.05.2019 11:58
V letošním školním roce se podařilo zabodovat „školním výtvarníkům“ hned ve dvou soutěžích, které svou působností překračují hranice školy i města. První, s názvem „Svět slova“, každoročně pořádá Kulturní centrum ve Fulneku. Ve výtvarné kategorii získaly 3. místo Alena Hořínková ze 7. A...

JAROŠÚV STATEK

13.05.2019 07:49
 V úterý 7. května jsme s dětmi jeli na půldenní výlet na Jarošův statek do Studénky, kde si  pro nás připravili komentovanou prohlídku celého statku. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o zvířatech, jejich chovu, vyzkoušely si, jak se zvířata ošetřují. Po celou dobu jsme byli...

TECHNICKÁ SOUTĚŽ - 1. stupeň

13.05.2019 07:49
V tomto školním roce se technická soutěž dětem opravdu povedla. Objevily se v ní výrobky z papíru, látky, dřeva, vlny a dalších materiálů. Děti se naučily vytvořit  něco nového a procvičily manuální zručnost. zároveň nám prozradily, že některé nápady s nimi realizovali...

DOPRAVNÍ SOUTEŽ MLADÝCH CYKLISTŮ - Odry

13.05.2019 07:47
Ve čtvrtek 2. května se vybraní žáci 5. a 7. tříd zúčastnili okrskového kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Na dopravním hřišti v Odrách je čekaly čtyři úkoly: test z pravidel silničního provozu pro cyklisty, první pomoc, jízda zručnosti a jízda městem. Družstvo páťáků ve složení Šimon Hájek,...

TERÉNNÍ EXKURZE DO CHKO POODŘÍ

13.05.2019 07:44
Dne 10. 5. 2019 se žáci 6. tříd vydali vlakem do CHKO Poodří. Na cestě z Mlýnské strouhy přes rybníky Kotvice a Kačák čekalo žáky několik stanovišť, kde plnili nejrůznější úkoly. Například měřili teplotu vody a půdy, zjišťovali pH hodnoty, stanovovali nadmořskou výšku nebo porovnávali hlučnost v...

TGMka v Olomouci na EUROREBUSU

06.05.2019 22:31
V letošním školním roce jsme se zapojili do 24. ročníku vědomostní soutěže Eurorebus. Třída 8. B se stala úspěšným řešitelem a postoupila do krajského kola. Jako zástupce si zvolila silnou trojku ve složení – Ondřej Maňuch, Michal Sasín a Marek Stanovský. Kluci předvedli skvělý výkon a umístili se...

Přijatí žáci do první třídy

30.04.2019 14:34
ZŠ T. G. Masaryka Bílovec ZŠ Lubojaty  

OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 2019

30.04.2019 07:35
V letošním školním roce reprezentoval naši školu v okresním kole biologické olympiády Marek Stanovský z 8. B. Účasti v soutěži předcházelo vypracování vstupního úkolu, který se týkal správné životosprávy – Marek vypočítával nutriční stopu jednotlivých jídel. V okresním kole pak absolvoval 3 části...

OVOV-odznak všestrannosti olympijských vítězů

24.04.2019 10:55
    Dne 15. dubna se konala sportovní soutěž pod názvem OVOV-odznak všestrannosti olympijských vítězů. Akce se již tradičně konala na ZŠ Pohořská v Odrách. Naše škola se této soutěže účastní pravidelně a i letos se nám podařil postup z prvních míst v dívčí kategorii ročníku 2005 do...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MINIVERNISÁŽ MAP 2

Seznam přijatých dětí do MŠ

Bludiště - 23. 3. v 11 : 20 na ČT:D

projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Projekt "Za zdravím do přírody"

je spolufinancován ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během ozdravného pobytu projdou žáci 2. stupně ZŠ ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Milí rodiče a učitelé,

Jako každoročně na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru starého papíru pro třídní kolektivy. Letos ve spolupráci se Sdružením rodičů zavádíme novinku – za odměnu do ZOO pojedou dva vítězné třídní kolektivy a to zcela zadarmo – Sdružení rodičů bude financovat autobus i vstupenky nad rámec výhry.

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde