UPOZORNĚNÍ

V případě, že se vaše dítě nyní stravuje, lze provést odhlášky na čtvrtek 25.6. a pátek 26. 6. nejpozději ve středu 24. 6. do 11°°.
Poté již nelze stravu odhlásit.

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Bílovec v pondělí 29. 06. a v úterý 30. 06. 2020, z organizačních a provozních důvodů, ředitelské volno pro všechny žáky školy (ZŠ TGM, ZŠ Wolkerova a ZŠ Lubojaty). Přihlášeným strávníkům budou obědy na tyto dny automaticky odhlášeny. Vysvědčení bude žákům rozdáno v pátek 26. 06. 2020.

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy

Aktuality 2019/2020

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PLANETA OXIDAN

28.11.2019 21:02
Dne 27.11.2019 do školy přijel tým animátorů, který s žáky...

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

28.11.2019 21:01
Jak se stalo již zvykem, i letos proběhlo na naší škole...

SEDMÁCI VE SVĚTĚ TECHNIKY

27.11.2019 20:39
Díky projektu MAP II se náš 7. ročník zúčastnil tří...

TURNAJ VE FLORBALU - STARŠÍ DÍVKY

24.11.2019 19:29
Dne 21. 11. 2019 bojovalo dívčí družstvo naší školy na...

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR

21.11.2019 22:19
Již potřetí na naší škole proběhla soutěž Hledáme...

SOUTĚŽ MLADÝCH ZOOLOGŮ V OSTRAVSKÉ ZOO

21.11.2019 22:18
I letos se vydali žáci 7. a 9. tříd zasoutěžit do ZOO...

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ V JAZYCE ANGLICKÉM

20.11.2019 22:00
Dne 18. listopadu se sešli vybraní žáci 6. a 7. ročníků v...

O ZLATOU NOTIČKU MĚSTA BÍLOVCE 2019

19.11.2019 13:32
Již tradičně se v listopadu rozeznívá velký sál Kulturního...

NÁVŠTĚVA SVĚTA TECHNIKY

15.11.2019 18:22
Dne 13.11.2019 navštívili naši deváťáci Svět techniky, kde...

CHRAŇME PĚVCE KOLEM NÁS

12.11.2019 22:52
8. listopadu navštívili druháci Gymnázium Mikuláše...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

 

PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

Podání žádosti o nové rozhodnutí z důvodu nepřijetí.

Informace zde

Formulář zde

 

KORONAVIRUS

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZDE

Zásady hygieny

Vzdělávání žáků ZŠ Wolkerova od 8.6.2020

Přítomnost žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Informace k otevření 2. stupně ZŠ

Hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020

 

Žádost o ošetřovné

potvrzujeme pouze v pondělí od 8°° - 10°° na sekretariátu školy, nebo kdykoli elektronicky na email: kubicek@tgmbilovec.cz - žádost (formulář) vám dodáme my.

 

MICROSOFT TEAMS - STAŽENÍ

(verze k instalaci na PC)

 

MICROSOFT TEAMS - NÁVOD

(mimo @tgmbilovec.cz)

 

Po instalci zadáte své přihlašovací údaje. Pokud je nemáte, dozvíte se o členství ve skupině z emailu, který nahlásíte danému vyučujícímu. Tímto se pak budete do aplikace přihlašovat - stačí jen jednou, pak si to aplikace zapamatuje. Aplikace se pak bude spouštět automaticky, jakmile budete členy nějaké skupiny/ třídy a upozorní vás na novou aktivitu.

Platba stravného

Z důvodu uzavření škol nebude platba za stravné na duben 2020 stažena inkasní platbou a nebude se vybírat ani v hotovosti. Totéž se týká i vratek. Na další měsíc budeme reagovat jakmile budou známy konkrétní informace.

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde