ZMĚNA V UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení zákonní zástupci dětí,
na základě mimořádného opatření se prodlužuje uzavření provozu všech mateřských škol v působnosti města Bílovec – mateřské školy budou uzavřeny do 13. dubna 2020.

 

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy

Informace k zápisu žáků do prvního ročníku

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci proběhne letošní zápis do 1. tříd bez přítomností dětí. Zápis bude z těchto důvodu také prodloužen na dny:

7. , 8. , 9. , 14. , 15 ., 16. dubna.

Snažíme se vám tento akt co nejvíce usnadnit, proto si prosím pečlivě přečtěte následující informace:

(Zákonní zástupci žáků, kteří budou navštěvovat naše odloučené pracoviště ZŠ Lubojaty, prosíme, kontaktujte vedoucí učitelku Lenku Broskevičovou na tel. 725 710 315, která vám sdělí informace o podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Následující postup se vás tedy netýká.)

 1. Od 1. 4. - 6. 4. 2020 bude spuštěna povinná elektronická registrace k zápisu na tomto odkaze
   
 2. Po ukončení registrace si stáhnete ZÁPISNÍ LIST, který doplníte a spolu s ŽÁDOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O P ŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ nám následně doručíte jedním z níže uvedených způsobů:

  a) vaší osobní datovou schránkou (máte-li zřízenu) do naší datové schránky: 8ttmh9u
  nutno podat datovou schránkou v termínu od 7. 4. do 16. 4. 2020  ne dříve.

  b) emailem, ale musí být elektronicky podepsána (vlastníte-li el.podpis - certifikát) sekretariat@tgmbilovec.cz
  nutno zaslat emailem v termínu od 7. 4. do 16. 4. 2020  ne dříve.


  pokud zvolíte pro podání přihlášky jednu z výše uvedených možností, vyberte prosím během registrace místnost - Elektronické podání, jedná se jen o formální zařazení.

  c) poštou (nutno podat doporučeně v termínu od 7. 4. - 16. 4. 2020 na adresu ZŠ a MŠ TGM Bílovec, Ostravská 658/28, 743 01 Bílovec)

  pokud zvolíte pro podání přihlášky tuto možnost, vyberte prosím během registrace místnost - Doručení prostřednictvím pošty, jedná se jen o formální zařazení.  d) osobně, ve vámi zvoleném termínu během registrace - vyberte prosím během registrace místnost Sekretariát TGM
   
 3. Na všechny dokumenty prosím uvádějte datum vaší návštěvy školy, resp. elektronického podání.
  Tedy ne dřívější datum, než 7.4. 2020.
Pokud si s něčím nebudete vědět rady, můžete nás kontakovat na telefonním čísle 725 710 223 nbo emailem kubicek@tgmbilovec.cz.

 Žádost o ošetřovné

potvrzujeme pouze v pondělí od 8°° - 10°° na sekretariátu školy, nebo kdykoli elektronicky na email: kubicek@tgmbilovec.cz - žádost (formulář) vám dodáme my.

Výuka během mimořádného opatření

Vážení rodiče, žáci,
během trvání mimořádného opatření budou žákům 5. - 9. tříd zasílány úkoly prostřednictvím modulu skolaonline.cz -> výuka -> domácí úkoly.
Žáci, kteří ztratili přístupové údaje a nemohou se přihlásit na školu online, jsou povinni požádat třídního učitele o reset hesla.
Úkoly budou zadávány průběžně především do hlavních předmětů.
1. - 4. ročník obdrží úkoly pro žáka rodič formou zpráv na skolaonline.cz případně na email. Pro upřesnění informací (aktualizace emailu apod..) můžete kontaktovat třídní učitelku.
 

Aktuality 2019/2020

VÝLOV V JISTEBNÍKU - 1. stupeň

12.11.2019 22:46
Blíží se Vánoce, a tak nadešel čas výlovů. Na jeden takový jsme se vypravili do nedalekého Jistebníku. Za krásného slunečného počasí jsme pozorovali práci rybářů, třídění i nakládku ryb. Jeden z rybářů nám také ukázal druhy sladkovodních ryb. Zbyl nám čas i na zakoupení všelijakých dobrot a hraček....

POPULARIZUJEME PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY aneb BADATELSKÝ KLUB NA ZŠ T. G. MASARYKA

12.11.2019 22:44
V letošním školním roce jsme zahájili činnost badatelského klubu, který se snaží zpopularizovat předměty, jež se věnují životu i světu kolem nás. Chceme pomocí pokusů, pozorování, fotografování, měření, pěstování rostlin a chovu bezobratlých živočichů ukázat žákům pravidla přírody, která se učí v...

ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ – 9. A, 9. B

11.11.2019 07:33
Letecký technik, právník, grafik, psycholog, kadeřnice, technické profese a mnoho dalších mohli navštívit žáci 9. ročníků v rámci akce Živá knihovna povolání, která se konala v Dělnickém domě ve Studénce. Na jednotlivých stanovištích si popovídali s pracovníkem skutečně vykonávajícím dané povolání...

WORKSHOP ILUSTRÁTORA ADOLFA DUDKA – NEHULÍME, KRESLÍME!

05.11.2019 19:14
Poslední říjnový den se pátá třída zúčastnila workshopu ilustrátora dětských knížek pana Adolfa Dudka v bílovecké knihovně. Vystoupení bylo pojato jako veselý akční rychlokurz kreslení s prvky rozvoje sebepoznání a budování zdravého sebevědomí. Žáci se naučili kreslit pomocí čtyř základních...

HALLOWEEN 2019

05.11.2019 19:04
PROJEKTOVÝ DEN V 6. TŘÍDÁCH „I am a witch. I am a wizard. I am a butcher. I am a zombie.“ Takto se představovali naši šesťáci oblečení do strašidelných kostýmů v pátek během projektového dne, který byl součástí výuky jazyka anglického. Žáci se dozvěděli o tradicích spojených se svátkem Halloween,...

PODZIM VE ŠKOLE

05.11.2019 19:00
Škola už jede v plném proudu a s ní i barevný podzim. To nám dokázala spousta krásně zbarvených listů a přírodnin, které donesly děti do školy. Z těch pak vyráběly podzimníčky, obtiskovaly listy a další podzimní výrobky. Krásný podzim nám tentokrát přál i na tradiční Drakiádě, kde i...

MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT

03.11.2019 14:05
Ve čtvrtek 24.10. se dvě družstva složena z vybraných žáků devátých tříd zúčastnila Moravskoslezského matematického šampionátu na Wichterleho gymnáziu v Ostravě-Porubě. Ve značné konkurenci 53 družstev se jeden z našich týmů umístil na překrásném 3. místě. Družstvo tvořeno Nelou Dosoudilovou,...

DNY PREVENCE

24.10.2019 07:09
Předprázdninové pondělí a úterý se v sedmých i osmých třídách neslo v duchu projektových dnů. Ty byly zaměřeny na prevenci rizikových jevů. Formou interaktivních prožitkových technik byly s žáky probrány problémy ve vzájemných vztazích, problematika šikany i možnosti jejího řešení. V osmých třídách...

KONCERT THE CELLO BOYS

21.10.2019 13:50
Žáci 1. - 9. třídy navštívili koncert hudebního uskupení The CELLO BOYS, který se konal ve velkém sále Kulturního domu v Bílovci. Interpreti nám představili klasickou hudbu, ale také vlastní úpravy nejznámějších skladeb kapel Nirvany, AC/DC či Michaela Jacksona. Hudebníci nám předvedli nejen...

KARDINÁL TOMÁŠEK VE STUDÉNCE

21.10.2019 12:24
V rámci projektu MAP II. ORP Bílovec jsme se zúčastnili výstavy ke 120. výročí narození Františka kardinála Tomáška, rodáka ze Studénky. Výstavu navštívili žáci 9. ročníku, seznámili se s životem a odkazem této osobnosti. Pro každého žáka byl připraven pracovní list, který obsahoval důležité...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

!!! Platba stravného !!!

Z důvodu uzavření škol nebude platba za stravné na duben 2020 stažena inkasní platbou a nebude se vybírat ani v hotovosti. Totéž se týká i vratek. Na další měsíc budeme reagovat jakmile budou známy konkrétní informace.

Děkujeme

Uzavření školy

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření vlády bude naše škola od zítřka 11.3.2020 uzavřena.
Obědy budou žákům automaticky odhlášeny po dobu trvání opatření.
Pro další informace sledujte prosím průběžně stránky školy www.tgmbilovec.cz a www.skolaonline.cz.

 

 

 

 

PROJEKT:

ZA ZDRAVÍM DO PŘÍRODY

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Žáci 2. stupně ZŠ během něj prošli ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámili se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry

PROJEKT:

OZDRAVNÉ POBYTY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ T. G. MASARYKA, BÍLOVEC

 

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhl od 8. do 19. října 2018 v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Cílem pobytu byla prevence respiračních onemocnění u žáků.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde