INFORMACE k ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

informace ke stažení zde

 

ZMĚNA V UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení zákonní zástupci dětí,
na základě mimořádného opatření se prodlužuje uzavření provozu všech mateřských škol v působnosti města Bílovec – mateřské školy budou uzavřeny do 30. dubna 2020.

 

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy

Informace k zápisu žáků do prvního ročníku

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci proběhne letošní zápis do 1. tříd bez přítomností dětí. Zápis bude z těchto důvodu také prodloužen na dny:

7. , 8. , 9. , 14. , 15 ., 16. dubna.

Snažíme se vám tento akt co nejvíce usnadnit, proto si prosím pečlivě přečtěte následující informace:

(Zákonní zástupci žáků, kteří budou navštěvovat naše odloučené pracoviště ZŠ Lubojaty, prosíme, kontaktujte vedoucí učitelku Lenku Broskevičovou na tel. 725 710 315, která vám sdělí informace o podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Následující postup se vás tedy netýká.)

 1. REGISTRACE PRODLOUŽENA do 8.4. do 12:00. NUTNO se před zápisem zaregistrovat na tomto odkaze
   
 2. Po ukončení registrace si stáhnete ZÁPISNÍ LIST, který doplníte a spolu s ŽÁDOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O P ŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ nám následně doručíte jedním z níže uvedených způsobů:

  a) vaší osobní datovou schránkou (máte-li zřízenu) do naší datové schránky: 8ttmh9u
  nutno podat datovou schránkou v termínu od 7. 4. do 16. 4. 2020  ne dříve.

  b) emailem, ale musí být elektronicky podepsána (vlastníte-li el.podpis - certifikát) sekretariat@tgmbilovec.cz
  nutno zaslat emailem v termínu od 7. 4. do 16. 4. 2020  ne dříve.


  pokud zvolíte pro podání přihlášky jednu z výše uvedených možností, vyberte prosím během registrace místnost - Elektronické podání, jedná se jen o formální zařazení.

  c) poštou (nutno podat doporučeně v termínu od 7. 4. - 16. 4. 2020 na adresu ZŠ a MŠ TGM Bílovec, Ostravská 658/28, 743 01 Bílovec)

  pokud zvolíte pro podání přihlášky tuto možnost, vyberte prosím během registrace místnost - Doručení prostřednictvím pošty, jedná se jen o formální zařazení.  d) osobně, ve vámi zvoleném termínu během registrace - vyberte prosím během registrace místnost Sekretariát TGM
   
 3. Na všechny dokumenty prosím uvádějte datum vaší návštěvy školy, resp. elektronického podání.
  Tedy ne dřívější datum, než 7.4. 2020.
Pokud si s něčím nebudete vědět rady, můžete nás kontakovat na telefonním čísle 725 710 223 nbo emailem kubicek@tgmbilovec.cz.

 Žádost o ošetřovné

potvrzujeme pouze v pondělí od 8°° - 10°° na sekretariátu školy, nebo kdykoli elektronicky na email: kubicek@tgmbilovec.cz - žádost (formulář) vám dodáme my.

Výuka během mimořádného opatření

Vážení rodiče, žáci,
během trvání mimořádného opatření budou žákům 5. - 9. tříd zasílány úkoly prostřednictvím modulu skolaonline.cz -> výuka -> domácí úkoly.
Žáci, kteří ztratili přístupové údaje a nemohou se přihlásit na školu online, jsou povinni požádat třídního učitele o reset hesla.
Úkoly budou zadávány průběžně především do hlavních předmětů.
1. - 4. ročník obdrží úkoly pro žáka rodič formou zpráv na skolaonline.cz případně na email. Pro upřesnění informací (aktualizace emailu apod..) můžete kontaktovat třídní učitelku.
 

Aktuality 2019/2020

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PLANETA OXIDAN

28.11.2019 21:02
Dne 27.11.2019 do školy přijel tým animátorů, který s žáky 9. ročníků zrealizoval vzdělávací program Planeta Oxidan, připravený vodárenskou společností SmVaK. Žáci se prostřednictvím dobrodružné hry dozvěděli, jak pečovat o odpadní vodu a efektivně využít zdroje. Objevili novou planetu Oxidan a...

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

28.11.2019 21:01
Jak se stalo již zvykem, i letos proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády s názvem „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)”. Letošním okruhem byly dějiny zaměřené na předválečné a poválečné události, včetně vzniku ČSR, tedy učivo 8. a 9. ročníku. První místa byla tradičně obsazena žáky...

SEDMÁCI VE SVĚTĚ TECHNIKY

27.11.2019 20:39
Díky projektu MAP II se náš 7. ročník zúčastnil tří vzdělávacích programů v Dolní oblasti Vítkovic. Z pestré nabídky jsme vybrali následující tři. Zelená fabrika, kde měli žáci možnost v laboratorních podmínkách zkoumat proces fotosyntézy a následně si zkusili pár jednoduchých pokusů. Druhý...

TURNAJ VE FLORBALU - STARŠÍ DÍVKY

24.11.2019 19:29
Dne 21. 11. 2019 bojovalo dívčí družstvo naší školy na turnaji ve florbalu. Tým byl sestaven z žákyň devátých třídy – Marcela Zajíčková, Nikola Slezáčková, Julie Vejrostková, Simona Hájková, Dorota Čechová, Eliška Molková, Kristýna Havlíčková, Denisa Kondrčíková, Adriana Scholzová, Sabina Havelková...

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR

21.11.2019 22:19
Již potřetí na naší škole proběhla soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Celkem 32 zájemců z řad žáků 9. tříd poměřilo své síly ve vědomostním testu zaměřeném na znalosti z anorganické chemie. A jak se jim dařilo? O první místo se podělili Ondřej Maňuch a Marek Stanovský z 9.B, druhé místo...

SOUTĚŽ MLADÝCH ZOOLOGŮ V OSTRAVSKÉ ZOO

21.11.2019 22:18
I letos se vydali žáci 7. a 9. tříd zasoutěžit do ZOO Ostrava, kde se v pětičlenných týmech potýkali s nelehkými otázkami z oblasti zoologie. Tématem letošního ročníku soutěže byli Dravci, sovy a sokoli – jejich anatomie, chování, způsob života, rozšíření a ochrana. Po samotné soutěži žáky čekala...

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ V JAZYCE ANGLICKÉM

20.11.2019 22:00
Dne 18. listopadu se sešli vybraní žáci 6. a 7. ročníků v učebně cizího jazyka, aby porovnali své dovednosti a znalosti. Po třech hodinách usilovné dřiny a tvoření prezentovali žáci anglicky svou práci na téma My spacemate (Můj vesmírný kamarád). Museli přitom spojit znalost jazyka, komunikační...

O ZLATOU NOTIČKU MĚSTA BÍLOVCE 2019

19.11.2019 13:32
Již tradičně se v listopadu rozeznívá velký sál Kulturního domu v Bílovci dětským zpěvem písní pohádkových, lidových, evrgrínů či současné populární hudby. Letošní 7. ročník pěvecké soutěže se konal 12. listopadu a zúčastnilo se 27 soutěžících z devíti škol Bílovce a okolí (ZŠ Komenského,...

NÁVŠTĚVA SVĚTA TECHNIKY

15.11.2019 18:22
Dne 13.11.2019 navštívili naši deváťáci Svět techniky, kde absolvovali dva výukové programy v rámci projektu MAP 2. První vzdělávací program Železo-mistr proměny žákům přiblížil proces výroby a zpracování železa. Žáci měli možnost vyzkoušet si odpichový oblek, prozkoumat železnou rudu a zahrát si...

CHRAŇME PĚVCE KOLEM NÁS

12.11.2019 22:52
8. listopadu navštívili druháci Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci. Vyslechli si zde povídání o ptácích naší přírody a o vhodné potravě pro tyto živočichy v zimním období. Každý žáček pak vlastnoručně vyrobil krmítko z připraveného materiálu. Chtěli bychom poděkovat panu řediteli Pavlu Mrvovi...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

!!! Platba stravného !!!

Z důvodu uzavření škol nebude platba za stravné na duben 2020 stažena inkasní platbou a nebude se vybírat ani v hotovosti. Totéž se týká i vratek. Na další měsíc budeme reagovat jakmile budou známy konkrétní informace.

Děkujeme

Uzavření školy

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření vlády bude naše škola od zítřka 11.3.2020 uzavřena.
Obědy budou žákům automaticky odhlášeny po dobu trvání opatření.
Pro další informace sledujte prosím průběžně stránky školy www.tgmbilovec.cz a www.skolaonline.cz.

 

 

 

 

PROJEKT:

ZA ZDRAVÍM DO PŘÍRODY

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Žáci 2. stupně ZŠ během něj prošli ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámili se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry

PROJEKT:

OZDRAVNÉ POBYTY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ T. G. MASARYKA, BÍLOVEC

 

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhl od 8. do 19. října 2018 v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Cílem pobytu byla prevence respiračních onemocnění u žáků.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde