Aktuality 2019/2020

WORKSHOP ILUSTRÁTORA ADOLFA DUDKA – NEHULÍME, KRESLÍME!

05.11.2019 19:14
Poslední říjnový den se pátá třída zúčastnila workshopu ilustrátora dětských knížek pana Adolfa Dudka v bílovecké knihovně. Vystoupení bylo pojato jako veselý akční rychlokurz kreslení s prvky rozvoje sebepoznání a budování zdravého sebevědomí. Žáci se naučili kreslit pomocí čtyř základních...

HALLOWEEN 2019

05.11.2019 19:04
PROJEKTOVÝ DEN V 6. TŘÍDÁCH „I am a witch. I am a wizard. I am a butcher. I am a zombie.“ Takto se představovali naši šesťáci oblečení do strašidelných kostýmů v pátek během projektového dne, který byl součástí výuky jazyka anglického. Žáci se dozvěděli o tradicích spojených se svátkem Halloween,...

PODZIM VE ŠKOLE

05.11.2019 19:00
Škola už jede v plném proudu a s ní i barevný podzim. To nám dokázala spousta krásně zbarvených listů a přírodnin, které donesly děti do školy. Z těch pak vyráběly podzimníčky, obtiskovaly listy a další podzimní výrobky. Krásný podzim nám tentokrát přál i na tradiční Drakiádě, kde i...

MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT

03.11.2019 14:05
Ve čtvrtek 24.10. se dvě družstva složena z vybraných žáků devátých tříd zúčastnila Moravskoslezského matematického šampionátu na Wichterleho gymnáziu v Ostravě-Porubě. Ve značné konkurenci 53 družstev se jeden z našich týmů umístil na překrásném 3. místě. Družstvo tvořeno Nelou Dosoudilovou,...

DNY PREVENCE

24.10.2019 07:09
Předprázdninové pondělí a úterý se v sedmých i osmých třídách neslo v duchu projektových dnů. Ty byly zaměřeny na prevenci rizikových jevů. Formou interaktivních prožitkových technik byly s žáky probrány problémy ve vzájemných vztazích, problematika šikany i možnosti jejího řešení. V osmých třídách...

KONCERT THE CELLO BOYS

21.10.2019 13:50
Žáci 1. - 9. třídy navštívili koncert hudebního uskupení The CELLO BOYS, který se konal ve velkém sále Kulturního domu v Bílovci. Interpreti nám představili klasickou hudbu, ale také vlastní úpravy nejznámějších skladeb kapel Nirvany, AC/DC či Michaela Jacksona. Hudebníci nám předvedli nejen...

KARDINÁL TOMÁŠEK VE STUDÉNCE

21.10.2019 12:24
V rámci projektu MAP II. ORP Bílovec jsme se zúčastnili výstavy ke 120. výročí narození Františka kardinála Tomáška, rodáka ze Studénky. Výstavu navštívili žáci 9. ročníku, seznámili se s životem a odkazem této osobnosti. Pro každého žáka byl připraven pracovní list, který obsahoval důležité...

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

21.10.2019 08:11
11. října navštívili naši druháci Městskou knihovnu v Bílovci, aby zde byli „pasováni na čtenáře.“ Celým programem nás provázela spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Vysvětlila dětem, jak knížky vznikají a které všechny už stihla napsat. Žáci v jazykových hrách prokázali, že číst opravdu umí a pasování...

ŘÍJNOVÝ VÝŠLAP DO LUBOJAT - 3. A 4. ROČNÍK

21.10.2019 08:10
Už několikátý rok připravujeme pro žáky 1. stupně projekt Letem světem okolím Bílovce, který je zaměřen na poznávání zajímavých míst v okolí naší školy. V letošním roce se týká dětí 3. a 4. roč. Využili jsme krásného teplého podzimního počasí a vyrazili údolím Nivy podél Jamníku navštívit naše...

OZDRAVNÝ POBYT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

17.10.2019 08:41
7. 10. – 12. 10. se žáci šestých a devátých tříd naší školy zúčastnili ozdravného pobytu v hotelu Bauer v obci Bílá. V nádherné přírodě CHKO Beskydy strávili 6 dní. Celým pobytem žáky provázeli zaměstnanci Občanského sdružení Hájenka z Kopřivnice. Ti dětem na každý den připravovali program...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

!!!Platba stravného !!!

Platba za stravné na únor 2020 proběhne automaticky inkasní platbou. Ti z vás, co si ji nezavedli a nepředali potřebné informace paní sekretářce, musí zaplatit únor hotovostně.

Tato hotovostní platba se bude vybírat pouze ve dnech:  29. a 30. 01. 2020 od 6°° do 10°°.

 

 

 

 

PROJEKT:

ZA ZDRAVÍM DO PŘÍRODY

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Žáci 2. stupně ZŠ během něj prošli ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámili se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry

PROJEKT:

OZDRAVNÉ POBYTY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ T. G. MASARYKA, BÍLOVEC

 

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhl od 8. do 19. října 2018 v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Cílem pobytu byla prevence respiračních onemocnění u žáků.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde