INFORMACE k ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

informace ke stažení zde

 

ZMĚNA V UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení zákonní zástupci dětí,
na základě mimořádného opatření se prodlužuje uzavření provozu všech mateřských škol v působnosti města Bílovec – mateřské školy budou uzavřeny do 30. dubna 2020.

 

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy

Informace k zápisu žáků do prvního ročníku

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci proběhne letošní zápis do 1. tříd bez přítomností dětí. Zápis bude z těchto důvodu také prodloužen na dny:

7. , 8. , 9. , 14. , 15 ., 16. dubna.

Snažíme se vám tento akt co nejvíce usnadnit, proto si prosím pečlivě přečtěte následující informace:

(Zákonní zástupci žáků, kteří budou navštěvovat naše odloučené pracoviště ZŠ Lubojaty, prosíme, kontaktujte vedoucí učitelku Lenku Broskevičovou na tel. 725 710 315, která vám sdělí informace o podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Následující postup se vás tedy netýká.)

 1. REGISTRACE PRODLOUŽENA do 8.4. do 12:00. NUTNO se před zápisem zaregistrovat na tomto odkaze
   
 2. Po ukončení registrace si stáhnete ZÁPISNÍ LIST, který doplníte a spolu s ŽÁDOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O P ŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ nám následně doručíte jedním z níže uvedených způsobů:

  a) vaší osobní datovou schránkou (máte-li zřízenu) do naší datové schránky: 8ttmh9u
  nutno podat datovou schránkou v termínu od 7. 4. do 16. 4. 2020  ne dříve.

  b) emailem, ale musí být elektronicky podepsána (vlastníte-li el.podpis - certifikát) sekretariat@tgmbilovec.cz
  nutno zaslat emailem v termínu od 7. 4. do 16. 4. 2020  ne dříve.


  pokud zvolíte pro podání přihlášky jednu z výše uvedených možností, vyberte prosím během registrace místnost - Elektronické podání, jedná se jen o formální zařazení.

  c) poštou (nutno podat doporučeně v termínu od 7. 4. - 16. 4. 2020 na adresu ZŠ a MŠ TGM Bílovec, Ostravská 658/28, 743 01 Bílovec)

  pokud zvolíte pro podání přihlášky tuto možnost, vyberte prosím během registrace místnost - Doručení prostřednictvím pošty, jedná se jen o formální zařazení.  d) osobně, ve vámi zvoleném termínu během registrace - vyberte prosím během registrace místnost Sekretariát TGM
   
 3. Na všechny dokumenty prosím uvádějte datum vaší návštěvy školy, resp. elektronického podání.
  Tedy ne dřívější datum, než 7.4. 2020.
Pokud si s něčím nebudete vědět rady, můžete nás kontakovat na telefonním čísle 725 710 223 nbo emailem kubicek@tgmbilovec.cz.

 Žádost o ošetřovné

potvrzujeme pouze v pondělí od 8°° - 10°° na sekretariátu školy, nebo kdykoli elektronicky na email: kubicek@tgmbilovec.cz - žádost (formulář) vám dodáme my.

Výuka během mimořádného opatření

Vážení rodiče, žáci,
během trvání mimořádného opatření budou žákům 5. - 9. tříd zasílány úkoly prostřednictvím modulu skolaonline.cz -> výuka -> domácí úkoly.
Žáci, kteří ztratili přístupové údaje a nemohou se přihlásit na školu online, jsou povinni požádat třídního učitele o reset hesla.
Úkoly budou zadávány průběžně především do hlavních předmětů.
1. - 4. ročník obdrží úkoly pro žáka rodič formou zpráv na skolaonline.cz případně na email. Pro upřesnění informací (aktualizace emailu apod..) můžete kontaktovat třídní učitelku.
 

Aktuality 2019/2020

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V JAZYCE ANGLICKÉM

27.01.2020 09:21
Ve dnech 21. a 23. ledna se konalo školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém. V kategorii 6. +7. tříd se na prvním místě umístila Natálie Vantuchová ze 7.B a v kategorii 8.+ 9. tříd Radim Jakl z 9. B, kteří budou naši školu reprezentovat dne 18. února v Novém Jičíně. Vítězům gratulujeme a...

NOMINACE NA JUNIOR ENGLISH SCRABBLE TOURNAMENT

27.01.2020 09:19
Dne 20. ledna se uskutečnilo nominační kolo hry Junior English Scrabble Tournament. Vítězná dvojice  Michal Sasín a Jan Havlát  bude naši školu reprezentovat dne 4. února v oblastním turnaji v anglické verzi hry Scrabble na Masarykově gymnáziu v Příboře. Držíme ...

PŘEDNÁŠKY O DOSPÍVÁNÍ

26.01.2020 19:52
V úterý 20. ledna se žáci 6. tříd zúčastnili preventivních programů na téma dospívání. Z cyklu o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji jsem vybrala „Čas proměn“ pro dívky a „Na startu mužnosti“ pro chlapce. Cílem programu bylo umožnit dětem lépe chápat fyzické a psychické změny, kterými...

ZA KENDAMOU DO KNIHOVNY

21.01.2020 00:07
V úterý 14. ledna se čtvrťáci vypravili do knihovny za knihovníkem p.  T. Ocáskem, který jim ukázal tradiční japonskou hračku - kendamu. Všichni měli možnost si ji vyzkoušet a procvičit koordinaci a motoriku. Nebylo to vůbec jednoduché, ale pan Ocásek všem ochotně...

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ O VÁNOČNÍHO KAPRA - 1. stupeň

07.01.2020 21:24
V předvánočním období probíhá mezi žáky na 1. stupni matematická soutěž O vánočního kapra.  Žáci měli v co nejkratším čase vypočítat co nejvíc příkladů.   Výsledky  podle tříd: třída - 1.  Jakub Penčev, 2....

O NEJ MATEMATICKÉHO KAPRA - 2. stupeň

07.01.2020 20:26
Vánoční čas na naší škole si už nedovedeme představit bez této matematické soutěže. A jak si letos naši žáci vedli?   6. ročník 1. místo Filip Schindler 2. místo Anděla Seklová 3. místo Vojta Stein   7. ročník 1. místo Richard Skotnica 2. místo Samuel Dluhoš 3. místo Elen...

VÁNOCE A STRAVOVÁNÍ VE VELKÉ BRITÁNII - 8. A, 8. B

19.12.2019 20:17
Dne 17. prosince se žáci v rámci projektového dne v anglickém jazyce obrazně přenesli do Velké Británie. Rozšířili si slovní zásobu z tematického okruhu stravování, seznámili se s anglofonními zvyky, tradičními pokrmy a recepty. Také si jeden zkusili za zpěvu koled ve cvičné...

KNOFLÍKOVÍ NÁVRHÁŘI

16.12.2019 22:12
12. prosince žáci 2. A navštívili Muzeum v Bílovci. Po prohlídce tajuplného sklepení vystoupali do prostor, kde se seznámili s historií výroby knoflíků v našem městě. Ve výtvarné části si děti vyzkoušely práci návrháře knoflíků. Svými výtvory pak nazdobily oděv Madlenky a Ferdinanda. Hezké...

MIKULÁŠSKÝ MATEMATICKÝ MARATON PRO 3. a 4. ROČNÍK

13.12.2019 18:59
Zkratka MMM je žákům 3. a 4. třídy známá jako Mikulášský matematický maraton. V pátek 6.prosince měly děti za úkol vypočítat a zkontrolovat v daném časovém limitu co nejvíce početních příkladů. Nejlepší počtáři ze 3. A jsou Ema Harvey se 114 správně vypočítanými příklady, druhé místo obsadili Honza...

TURNAJ VE FLORBALU - STARŠÍ HOŠI

13.12.2019 12:06
Dne 6. 12. 2019 bojovalo chlapecké družstvo naší školy na turnaji ve Florbalu v okresním kole v Kopřivnici. Tým byl sestaven z žáků sedmých, osmých a devátých tříd – Jakub Hlaváč, Richard Skotnica, Adam Richtár, Karel Kučera, Štěpán Šejda, Adam Kalužík, Václav Kalužík, Libor Smolka, Michal...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

!!! Platba stravného !!!

Z důvodu uzavření škol nebude platba za stravné na duben 2020 stažena inkasní platbou a nebude se vybírat ani v hotovosti. Totéž se týká i vratek. Na další měsíc budeme reagovat jakmile budou známy konkrétní informace.

Děkujeme

Uzavření školy

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření vlády bude naše škola od zítřka 11.3.2020 uzavřena.
Obědy budou žákům automaticky odhlášeny po dobu trvání opatření.
Pro další informace sledujte prosím průběžně stránky školy www.tgmbilovec.cz a www.skolaonline.cz.

 

 

 

 

PROJEKT:

ZA ZDRAVÍM DO PŘÍRODY

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Žáci 2. stupně ZŠ během něj prošli ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámili se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry

PROJEKT:

OZDRAVNÉ POBYTY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ T. G. MASARYKA, BÍLOVEC

 

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhl od 8. do 19. října 2018 v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Cílem pobytu byla prevence respiračních onemocnění u žáků.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde