Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše organizace je zapojena do projektu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Projekt je podporován z fondu EU - financováno Evropskou unií - Next Generation EU

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Identifikace žáků ohrožených školním neúspěchem probíhá v souladu s pokyny MŠMT a vydanými kritérii. Doučování probíhá na základě souhlasu zákonného zástupce s tímto doučováním. Bližší informace o doučování podá žákům a zákonným zástupcům třídní učitel nebo vyučující daného předmětu.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100